Extra meetpunt: voordelen en aandachtspunten

Tarieven en facturen

Met een extra meetpunt (allocatiepunt of SAP genoemd) kunt u meerdere energieleveranciers op één aansluiting (MLOEA) contracteren. Maar waar moet u rekening mee houden wanneer u er over denkt een extra meetpunt aan te vragen? We hebben de voordelen en aandachtspunten voor u op een rij gezet.

Voordelen extra meetpunt

Als u voor een deel van uw energie een andere leverancier wil hebben, kunt u een extra meetpunt aanvragen. Op elk extra meetpunt kunt u een andere energieleverancier contracteren. De voordelen:

 • Met een extra meetpunt heeft u geen hoge eenmalige en periodieke kosten voor een nieuwe aansluiting. Wel heeft u, net als bij een nieuwe aansluiting, een extra meter nodig. Dit regelt u met uw meetbedrijf en die brengt hiervoor kosten bij u in rekening.
 • De energie die u apart wil afrekenen, krijgt u per energieleverancier in rekening gebracht. Zo hoeft u zelf geen verrekeningen meer te doen. Voor de totale aansluiting (incl. alle extra meetpunten) krijgt u één rekening van Liander.
 • Het verbruik op een extra meetpunt wordt door uw energieleverancier gefactureerd alsof de energie rechtstreeks met het net is uitgewisseld. Daarmee is het extra meetpunt ook geschikt voor SDE- en postcoderoosregelingen, die een eigen aansluiting vereisen. De tarieven van Liander worden berekend op het verbruik dat daadwerkelijk over de aansluiting loopt. Hiermee wordt bijvoorbeeld gelijktijde opwek en afname met elkaar gesaldeerd.

Aandachtspunten extra meetpunt

 • De eigenaar van de hoofdaansluiting regelt dat er een meter op het extra meetpunt geplaatst wordt door zijn meetbedrijf. Voor alle meetpunten moet een contract worden afgesloten met hetzelfde meetbedrijf.
 • De gebruiker van het extra meetpunt regelt een energieleverancier voor het extra meetpunt.
 • De eigenaar van de hoofdaansluiting is verantwoordelijk voor de onderlinge afspraken over bijvoorbeeld de verrekening met een eventuele derde partij (gebruiker van het extra meetpunt).
 • Het vermogen van uw aansluiting blijft gelijk. Als er extra vermogen afgenomen of teruggeleverd wordt moet er worden gecontroleerd of dit past binnen de capaciteit van de huidige aansluiting. Het gezamenlijk gebruik van de meetpunten mag de contractwaarde van de aansluiting niet overschrijden. Doe hiervoor de check op uw aansluiting. Past het extra vermogen niet binnen de huidige aansluiting? Dan moet de aansluiting eerst verzwaard worden. Dit brengt extra eenmalige en periodieke kosten met zich mee.
 • De eigenaar van de hoofdaansluiting is verantwoordelijk voor de gehele aansluiting, inclusief de extra meetpunten. Wel kan er iemand anders gebruik maken van een extra meetpunt binnen de aansluiting en daarvoor zelf een contract afsluiten met een energieleverancier. Liander heeft alleen een contract met de eigenaar van de hoofdaansluiting.
 • Facturatie en alle andere communicatie vanuit Liander verloopt via de eigenaar van de hoofdaansluiting. De eigenaar van de hoofdaansluiting is verantwoordelijk om informatie vanuit Liander aan de andere gebruikers door te geven.
 • De facturen van de energieleverancier en de netbeheerder (Liander) zijn op het gebied van de transportvergoeding niet goed meer te vergelijken. Dat komt omdat de kWmax en de kWh berekend worden op basis van het gezamenlijke gebruik van alle meetpunten. Liander kan dit niet uitsplitsen per meetpunt.
 • In geval van een netstoring wordt er op het niveau van de hoofdaansluiting vergoed. Er is dus geen vergoeding per meetpunt.

Veelgestelde vragen

 • Voor het maken van een extra meetpunt bij de seriële variant rekent Liander geen eenmalige kosten. Ook worden er voor een extra meetpunt geen extra kosten voor de periodieke aansluitvergoeding in rekening gebracht. Een extra meetpunt aanvragen is dus veel voordeliger dan een extra aansluiting aanvragen. Wel kunnen er eenmalige kosten zijn als er een verzwaring nodig is van uw aansluiting of wanneer u kiest voor de parallelle variant.

  De hoogte van uw factuur kan wel veranderen doordat u mogelijk uw aansluiting anders gaat gebruiken. Wanneer u op het extra meetpunt meer terug levert dan u energie afneemt, heeft dat een positief gevolg voor uw factuur. De transportkosten zijn dan namelijk lager dan voorheen. Wanneer u meer energie gaat afnemen, valt uw factuur hoger uit dan voorheen, omdat u dan juist meer gaat betalen voor de transportkosten.