Meer info over een extra meetpunt (MLOEA)

Meer info over een extra meetpunt (MLOEA)

Met een extra meetpunt (ook wel allocatiepunt of SAP genoemd) kunt u meerdere energieleveranciers op één aansluiting (MLOEA) contracteren. Hierdoor kunt u uw verbruik en/of teruglevering apart meten en verrekenen met verschillende energieleveranciers.

Wat is een extra meetpunt?

Op een elektriciteitsaansluiting kan standaard één energieleverancier worden gecontracteerd. Met een extra meetpunt is het mogelijk om meerdere energieleveranciers te contracteren op één aansluiting. Het blijft wel één aansluiting (één overdrachtspunt), maar er komen één of meerdere meetpunten bij, elk met een eigen EAN-code. Deze worden onderdeel van het contract dat u met Liander heeft. Met de EAN-code kan een (andere) energieleverancier worden gecontracteerd, aan wie Liander het verbruik en/of teruglevering van het extra meetpunt doorgeeft.

Elk meetpunt moet wel een eigen meter hebben. Dit regelt u met uw meetbedrijf. Zo kan het verbruik apart gemeten worden en kan de afgenomen en/of teruggeleverde energie met verschillende leveranciers worden verrekend. Over de kosten voor deze extra meter(s) kan uw meetbedrijf u meer vertellen. Het is wel van belang dat u voor alle meetpunten een contract heeft met dezelfde meetbedrijf. Dus één meetbedrijf voor de hele aansluiting, inclusief alle extra meetpunten. Op die manier kan er een juiste berekening gemaakt worden van het verbruik op de meetpunten.

Wilt u alleen terugleveren, zonder een extra meetpunt in uw aansluiting? Ga dan naar het Informatieportaal Duurzame Opwek voor meer informatie of vraag direct het terugleveren van energie aan voor uw aansluiting.

Wat kost een extra meetpunt?

Voor het maken van een extra meetpunt bij een grootverbruikaansluiting rekent Liander geen eenmalige kosten. Ook worden er voor een extra meetpunt voor een grootverbruikaansluiting geen extra kosten voor de periodieke aansluitvergoeding in rekening gebracht. Is er een verzwaring van uw aansluiting nodig zijn, doordat u meer gaat verbruiken of terugleveren? Dan zijn daar de normale kosten voor een verzwaring op van toepassing.

De hoogte van uw factuur kan wel veranderen doordat u mogelijk uw aansluiting anders gaat gebruiken. Wanneer u op het extra meetpunt meer terug levert dan u energie afneemt, heeft dat een positief gevolg voor uw factuur. De transportkosten zijn dan namelijk lager dan voorheen. Wanneer u meer energie gaat afnemen, valt uw factuur hoger uit dan voorheen, omdat u dan juist meer gaat betalen voor de transportkosten.

Veelgestelde vragen

  • Is er een andere partij die u gebruik wilt laten maken van uw aansluiting? Met een extra meetpunt kan dat! Het extra meetpunt, en dus ook de bijbehorende EAN-code, vraagt u zelf aan als eigenaar van de aansluiting. Houdt u er rekening mee dat bij Liander het extra meetpunt onderdeel wordt van uw contract. U blijft dus verantwoordelijk voor de aansluiting als geheel, inclusief de extra meetpunten. U kun de EAN-code van het extra meetpunt verstrekken aan de andere partij, zodat zij zelf een contract kunnen afsluiten met een energieleverancier.