Stappenplan PV-installatie grootverbruik

Stappenplan PV-installatie grootverbruik

In negen stappen leggen we uit hoe u met uw bedrijf energie kunt opwekken met zonnepanelen en terugleveren aan het net. Dit stappenplan is gebaseerd op een grootverbruikinstallatie (> 3x80A).

1 Dak- of grondgebonden?

Bepaal of u de productie-installatie op een dak wilt realiseren of dat het een grondgebonden installatie is. In het laatste geval heeft u een omgevingsvergunning nodig van uw gemeente. In het geval een dakgebonden installatie dient u vooraf het dak op geschiktheid te controleren (onder meer draagkracht, oppervlakte en ligging).

2 Check bij Liander

Doe, zodra u een goede indicatie heeft van uw plannen, een check bij Liander of de opwek past in de lokale netsituatie. Wellicht is er een netaanpassing nodig. Hoe eerder wij dat weten, hoe beter wij kunnen voldoen aan uw verwachtingen. Vervolgens regelt u de teruglevering van energie via de Portal Duurzame Energie van Liander. 

3 Subsidie

Financiert u uw installatie op basis van subsidie? Vraag dan bij RVO uw subsidie aan. Let daarbij op de eisen die RVO stelt voor de subsidieaanvraag. Alle informatie hierover kunt u vinden op de website van RVO.

4 Realisatie

Nadat u de beschikking heeft gekregen over subsidie, start de realisatie van uw project. Het aanvragen van een nieuwe of gewijzigde aansluiting doet u bij Liander. U maakt ook afspraken met het meetbedrijf om te voldoen aan de voorwaarden van de subsidieverstrekker.

Is uw opwekinstallatie groter dan 1 MW? Dan dient u uiterlijk 3 maanden voor datum van ingebruikname een PGMD-document in te dienen bij Liander (geldt vanaf 27 april 2019). Uiterlijk 1 maand voor datum van ingebruikname krijgt u uitsluitsel van Liander of de opwekinstallatie voldoet aan de gestelde eisen. Het ingevulde formulier mailt u naar: zakelijke.klant@liander.nl

Productie-installatie EAN-code

U vraagt bij Liander een productie-installatie EAN-code aan die nodig is voor de certificering van uw opwekinstallatie door CertiQ.

6 Aanmelden bij CertiQ

Meld uw productie-installatie aan bij CertiQ (verzoek tot vaststelling).

7 Vaststelling door Liander

Liander stelt uiteindelijk, op basis van de informatie van het meetbedrijf en CertiQ, vast dat uw productie-installatie aan alle voorwaarden voldoet. Uw installatie is verwerkt in de systemen voor juiste administratieve en financiële afhandeling.

Start opwek duurzame energie

U neemt uw productie-installatie in gebruik.

9 Verlenging certificering

Na 5 jaar verlengt u de certificering bij CertiQ.