Eisen terugleveren elektriciteit

Eisen terugleveren elektriciteit

Wekt u met uw woning of met uw bedrijf elektriciteit op en levert u die (deels) terug aan het elektriciteitsnet? Dan krijgt u te maken met Europese en landelijke eisen. Voor zonnepanelen en andere opwekinstallaties gelden bepaalde technische eisen. En voor iedereen met een gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 MW, gaan gefaseerd nieuwe eisen gelden voor de prognoses die u aanlevert aan uw netbeheerder.

Direct naar PGMD formulier

Technische eisen

Koopt u na 27 april 2019 zonnepanelen of een andere opwekinstallatie? Of past u uw huidige installatie grondig aan, bijvoorbeeld doordat u omvormers vervangt of doordat u het vermogen van de installatie wijzigt? Dan moet uw opwekinstallatie voldoen aan nieuwe technische eisen. U bent wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat dit het geval is, en u moet dit kunnen aantonen als uw netbeheerder erom vraagt.

Installatie melden

Voordat u een installatie in gebruik kunt nemen, moet u bij uw netbeheerder melden om welke installatie het gaat. Consumenten en zakelijke klanten met een kleinverbruikaansluiting (t/m 3x80A) gebruiken hiervoor energieleveren.nl. De gezamenlijke netbeheerders gaan hier 1 nieuw systeem voor gebruiken dat 1 augustus 2019 beschikbaar is. Zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting (groter dan 3x80A tot 1 MW) doen dit via liander.nl

Heeft uw opwekinstallatie een vermogen van tenminste 1 MW? Vul dan het 'Power Generation Module Document' (PGMD) in. Het ingevulde formulier mailt u uiterlijk 3 maanden voor de geplande datum van ingebruikname naar zakelijke.klant@liander.nl. Uiterlijk 1 maand voor datum van ingebruikname krijgt u uitsluitsel van Liander of de opwekinstallatie voldoet aan de gestelde eisen.

Vraag naar de nieuwe eisen

Bij het aanmelden moet u vanaf 27 april 2019 aangeven dat de installatie voldoet aan de eisen. Want alleen als dat zo is kunt u energie (blijven) terugleveren aan het energienet. Vraag dus aan de leverancier van uw opwekinstallatie of aan uw installateur of de installatie voldoet aan de Requirements for Generators (RfG) en aan de nieuwe Nederlandse Netcode elektriciteit. Momenteel werken de fabrikanten en Europese certificeringsinstanties aan een certificaat waaruit blijkt dat de installatie aan de eisen voldoet. Het is bekend dat conformiteitscertificaten nog zeer beperkt beschikbaar zijn, in de overgangsperiode t/m 27 april 2021 kunnen opwekeenheden daarom ook zonder conformiteitscertificaat worden geregistreerd.

Gebruik van de gegevens

De Nederlandse netbeheerders houden centraal bij waar alle opwekinstallaties staan en wat hun capaciteit is. Dit helpt bij het stabiel houden van het elektriciteitsnet. Ook gebruiken de netbeheerders de gegevens om het hoofdnet goed te onderhouden en om te beslissen waar zij het net het beste kunnen uitbreiden.

Welke technische eisen gelden voor u?

 Wat is het maximale vermogen van uw (aangepaste) opwekinstallatie?

 Categorie

 Eisen per 27 april 2019

 Tot 0,8 kW  Overig <A  De Netcode elektriciteit
 Van 0,8 kW tot 1 MW  A

De eisen voor de verschillende categorieën installaties staan in:

 Van 1 tot 50 MW  B
 Van 50 tot 60 MW  C

 60 MW en groter
of met een rechtstreekse aansluiting op het net (spanningsniveau 110 kV of hoger)

 D

Meer informatie over XML GLDM-format

Voor het juiste XML GLDM-format, kunt u contact opnemen met het TenneT GLDPM projectteam. Of vraag uw programma-verantwoordelijke om dit te doen. U krijgt een inlog voor een portal waar alle informatie staat. Het e-mailadres is: GLDPM@tennet.eu.

 

Informatie over PGMD formulier

De meest voorkomende vragen én antwoorden over het invullen van het PGMD-formulier.

Power Generation Module Document

U moet dit formulier invullen als uw opwekinstallatie meer dan 1 MW bedraagt. Het formulier vindt u hieronder.