Benut bestaande opslag

Benut bestaande opslag

Opslag van elektriciteit biedt de mogelijkheid om te bufferen op het moment dat er meer wordt opgewekt dan verbruikt. Opslag kent verschillende vormen, van batterijen tot en met buffering.

Smart design draait om het efficiënt benutten van opgewekte energie, waarbij het netwerk niet onnodig wordt belast. Opslag van energie voordat het op het netwerk komt, speelt hier in toenemende mate een rol in. Zo lang in Nederland het elektriciteitsnet als 'opslag' wordt gebruikt lopen de maatschappelijke kosten fors op.

De mogelijkheden voor opslag nemen gelukkig snel toe. Elektrische auto's zijn een rijdende vorm van opslagcapaciteit: laden als de zon schijnt en de opgewekte elektriciteit hoeft niet over het net getransporteerd te worden. Maar ook in bedrijfsprocessen is met bijvoorbeeld buffertechnieken veel te realiseren. Extra koelen als er veel opwek is en minder als de zon niet schijnt is daar een voorbeeld van.
 

Energieopslag in batterijen

Een batterij kan zowel energie opnemen als leveren. Bijvoorbeeld door de zonne-energie die overdag wordt opgewekt op te slaan en ‘s avonds terug te leveren als de vraag groot is. Helaas is het nu meestal nog niet mogelijk of rendabel om de zonne- of windenergie op te slaan in de zomer om in de winter te gebruiken. Batterijen zijn dus meer geschikt voor korte termijn energieopslag en minder voor seizoensopslag. Er zijn genoeg redenen te noemen om batterijen te gebruiken voor de opslag van duurzame energie. Deze worden in deze folder verder uitgewerkt. 

Liander is een netbeheerder en mag daarom zelf geen energie opslaan hoewel we die vraag vaak krijgen. Wel hebben batterijen impact op het elektriciteitsnet. Daarom denken we graag mee over de manier waarop het opslagsysteem kan worden ingezet. Met als doel dat het opslagsysteem zowel van waarde is voor uzelf als voor het energiesysteem van nu en dat van de toekomst. 

Eisen voor elektriciteitsopslag

Heeft u een elektriciteitopslageenheid (batterij) achter uw aansluiting? Vanaf 1 juli 2022 bent u verplicht deze aan te melden. Lees meer over de eisen hiervoor. 

Veelgestelde vragen over het gebruik van bestaande opslag

  • Als uw opwekinstallatie geplaatst is achter een aansluiting waar u ook energie kunt opslaan, dan kunt u deze opslag afstemmen op uw energieproductie, waardoor u een minder grote netaansluiting nodig heeft. U kunt dan denken aan een laadplein voor elektrische auto’s en het voorkoelen of verwarmen van een ruimte of opslagtank. Ook is het produceren van bijvoorbeeld extra halffabricaat tijdens zonnige en/of winderige uren een mooie manier om opslagcapaciteit in te zetten.

  • Voor grootzakelijke klanten <2MVA: Contact met Liander 
    Voor grootzakelijke klanten >2MVA of vragen over een aansluiting groter dan 2MVA; neem contact op met uw relatiemanager (gegevens staan onderaan de pagina)