Energieopslag in batterijen

Energieopslag in batterijen

We wekken steeds meer duurzame stroom op en we gebruiken steeds meer elektriciteit. Zo rijden we elektrisch, verwarmen we onze gebouwen elektrisch en zijn de industriële processen steeds vaker elektrisch. De ene keer is er meer productie dan vraag en andersom. Het is belangrijk dat er altijd en overal een goed evenwicht is tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet. Echter, door toename van weersafhankelijke opwekkers zoals windmolens en zonneparken, wordt dit steeds moeilijker. Vragen als “kunnen we energie niet opslaan en wat zijn daarvoor de mogelijkheden?” worden dan ook steeds vaker gesteld.

De beschikbaarheid van fossiele regelbare energiecentrales wordt steeds minder. Zo zullen vanaf 2030  kolencentrales verboden worden in Nederland. Tegelijkertijd wordt de mismatch tussen vraag en aanbod juist steeds groter. We worden voor onze energiebehoefte meer afhankelijk van zon en wind in plaats van dat we volledig kunnen vertrouwen op een constant aanbod van energie door de gas- of kolencentrales. Om de energievraag beter af te stemmen op dit fluctuerende aanbod van zon en wind, is opslag van elektriciteit noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld in batterijen.   

Een batterij kan zowel energie opnemen als leveren. Bijvoorbeeld door de zonne-energie die overdag wordt opgewekt op te slaan en ‘s avonds terug te leveren als de vraag groot is. Helaas is het nu meestal nog niet mogelijk of rendabel om de zonne- of windenergie op te slaan in de zomer om in de winter te gebruiken. Batterijen zijn dus meer geschikt voor korte termijn energieopslag en minder voor seizoensopslag. Er zijn genoeg redenen te noemen om batterijen te gebruiken voor de opslag van duurzame energie. Deze worden in deze folder verder uitgewerkt. 

Liander is een netbeheerder en mag daarom zelf geen energie opslaan hoewel we die vraag vaak krijgen. Wel hebben batterijen impact op het elektriciteitsnet. Daarom denken we graag mee over de manier waarop het opslagsysteem kan worden ingezet. Met als doel dat het opslagsysteem zowel van waarde is voor uzelf als voor het energiesysteem van nu en dat van de toekomst. 

Contact: 
Voor grootzakelijke klanten <2MVA: Service en contactpagina | Liander
Voor grootzakelijke klanten >2MVA of vragen over een aansluiting groter dan 2MVA; neem contact op met uw relatiemanager


Opslagtechnologieën met hun capaciteit en opslagduur. CAES is luchtdrukopslag. Bron: FME-PwC.

Eisen voor elektriciteitsopslag

Heeft u een elektriciteitopslageenheid (batterij) achter uw aansluiting? Vanaf 1 juli 2022 bent u verplicht deze aan te melden. Lees meer over de eisen hiervoor.