Registreer uw elektriciteitsopslageenheid

Eisen voor elektriciteitsopslag

Bent u van plan een elektriciteitsopslageenheid – ook wel batterij genoemd - aan te sluiten achter uw aansluiting? Of heeft u al een opslageenheid maar gaat u uw installatie aanpassen (bijvoorbeeld uitbreiden)? U bent vanaf 1 juli 2022 verplicht om uw opslageenheid voor gebruik aan te melden. Dit is een uitkomst van een wijziging van de Nederlandse Netcode Elektriciteit en is van toepassing voor opslageenheden met een vermogen groter dan 0,8 kW aangesloten op het openbare elektriciteitsnetwerk.

Direct naar ESMD formulier

Waarom deze registratie?

De verwachting is dat elektriciteitsopslag door de energietransitie gaat toenemen en zal bijdragen aan een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Opslag kan onder andere helpen om spanningsproblemen te beperken en het net stabiel te houden. Voor de netbeheerder is het van belang te weten waar de elektriciteitsopslageenheden staan en wat hun capaciteit is. Ook gebruiken de netbeheerders de gegevens om het hoofdnet goed te onderhouden, om te beslissen waar zij het net het beste kunnen aanpassen en/of uitbreiden en om congestiemanagement onderzoeken goed te kunnen uitvoeren. 

Naast het belang van de locatie is het voor netbeheerders belangrijk dat de gebruikte omvormers voldoen aan de Nederlandse eisen. Een lijst met omvormers die aan deze eisen voldoen, is te vinden via deze link. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

Hoe kunt u uw opslageenheid aanmelden?

De aanmelding van uw elektrische opslageenheid hangt af van uw type aansluiting:

 • In het geval van een kleinverbruik aansluiting (tot en met 3x80A) kunt u gebruik maken van de landelijke registratie via www.energieleveren.nl. U kunt op deze site uw opslageenheid registreren of uw bestaande registratie (voor de opwekeenheid) aanpassen door een vinkje te zetten bij “opslag aanwezig”. 
 • Heeft u een grootverbruik aansluiting (vanaf 3x80A) dan meldt u uw opslageenheid direct aan bij Liander. Dit is afhankelijk van het vermogen van uw opslageenheid:
  • Opslagvermogen kleiner dan 1.000 kW:
   • Wilt u graag uw opwekinstallatie en elektrische opslageenheid aanmelden? Vul hiervoor het aanvraagformulier in via de Portal Duurzame Energie van Liander. En vinkt u “Ja” aan bij de vraag “Aanwezigheid elektriciteitsopslag”. Wij nemen op een later moment contact met u op over de verdere afhandeling van uw aanvraag. 
   • Heeft u een bestaande of geen opwekinstallatie, maar wilt u graag uw opslageenheid aanmelden? Dan kunt u dit doen door het installatiebewijs van uw erkende omvormer (zie bovenstaande lijst) te mailen naar zakelijke.klant@liander.nl
  • Opslagvermogen gelijk aan of groter dan 1.000 kW:
   •  Voor een opslagvermogen gelijk aan of groter dan 1.000 kW meldt u zich aan via het 'Energy Storage Module Document' (ESMD) op de website van Netbeheer Nederland. Het ingevulde formulier mailt u uiterlijk 3 maanden voor de geplande datum van ingebruikname naar zakelijke.klant@liander.nl.
   • Heeft u een bestaande of geen opwekinstallatie, maar wilt u graag uw opslageenheid aanmelden? Dan kunt u dit doen door het installatiebewijs van uw erkende omvormer (zie bovenstaande lijst) te mailen naar zakelijke.klant@liander.nl

Meer informatie

Heeft u vragen over het aanmeldproces? Neem dan contact op met Liander via het telefoonnummer 088 542 63 62 of direct met uw Liander-contactpersoon. Heeft u vragen over uw opslageenheid of uw omvormer? Raadpleeg dan uw installateur.