Benut basisbelasting

Benut basisbelasting

Een optimale benutting van de opgewekte energie hangt onder meer samen met uw verbruik. Een slimme afstemming tussen verbruik en opwek kan resulteren in beter economisch rendement.

De basisbelasting in uw verbruik is een belangrijke factor om rekening mee te houden bij het berekenen van de maximale hoeveelheid op te wekken energie. Daar waar verbruik en opwek samenvallen in de tijd hoeft de opgewekte energie immers niet door uw aansluiting het elektriciteitsnet op. Een kleinere aansluiting of juist het voorkomen van een zwaardere aansluiting is dan een direct voordeel voor de eigenaar van de opwekinstallatie.

Kijk vooruit

Bij het berekenen van de optimale grootte van uw PV-installatie is het van belang niet alleen naar de huidige situatie te kijken. Weet u of de basisbelasting gaat stijgen in de toekomst doordat u bijvoorbeeld meer koelapparatuur gaat gebruiken? Houd hier dan direct al rekening mee. Op die manier benut u maximaal de potentie van zonopwek.

 

Bekijk ook de andere smart design principes!

Veelgestelde vragen gebruik basisbelasting

  • De opgewekte energie die u zelf gebruikt, hoeft niet door uw aansluiting. Kunt u het energieverbruik tijdens zonnige uren verhogen? Dan is het interessanter om meer panelen te plaatsen want de extra opgewekte energie gebruikt u dan zelf. De aansluiting en het achterliggende net hoeven daarmee niet verzwaard te worden.

    Het is belangrijk dat u een continue energievraag heeft en dat u uw energie niet in korte periodes gebruikt. Een ventilatiesysteem is bijvoorbeeld een goede basisbelasting en een compressor niet.

  • In overleg met uw installateur zorgt u voor een regeling die er voor zorgt dat uw zonne-installatie terug geregeld wordt op het moment dat u meer opwekt dan uw aansluiting aan kan én de zonne-energie op dat moment niet door u zelf kan worden gebruikt. Hiervoor meet u de stroom op uw netaansluiting. Een dergelijke aansturing van uw installatie is nodig omdat de meeste basisbelasting niet altijd aanwezig is en apparaten kunnen tijdelijk minder energie nodig hebben of in storing raken. Met zo’n regeling voorkomt u dat uw hoofdbeveiliging ingrijpt. Het helpt als u apparaten heeft die u kunt sturen, zodat ze hun functie uitvoeren tijdens de zonnige en/of winderige uren van de dag.