Proces teruglevering aanvragen bij Liander

In 8 stappen naar duurzame opwek.

Wilt u duurzame energie opwekken en terugleveren aan het net? En wilt u hiervoor graag een subsidie aanvragen? Via dit stappenplan helpen wij u graag verder in het proces.

1

Portal Duurzame Energie

secundaire_nav_verduurzamen.png

Regel hier uw aanmelding voor opwek en aanvraag voor teruglevering. Er wordt een netcheck uitgezet voor uw gewenste terugleververmogen. De productie-installatie EAN code is zichtbaar in de portal. Heeft u een omvormervermogen van 1MW of meer? Dan is een PGMD formulier benodigd. Meer daarover leest u hier.

Portal Duurzame Energie

2

Aanvragen subsidie RVO

secundaire_nav_werkgebied_liander.png

In sommige gevallen kunt u subsidie krijgen als u energie opwekt en teruglevert. De overheid (RVO) stelt hiervoor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) beschikbaar. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de SDE+-subsidie. U hebt  bijvoorbeeld een transportindicatie nodig. Op de website van RVO vindt u meer informatie over de SDE+-subsidie.

3

Inschrijving CertiQ

secundaire_nav_aanmelden.png

Om de SDE++/GvO's goed te keuren in CertiQ hebben wij een Verzoek tot Vaststelling nodig. Via de website van CertiQ kunt u deze indienen.

Website CertiQ

4

Plaatsen brutoproductiemeter

secundaire_nav_omvormer_toevoegen.png

Neem contact op met uw meetbedrijf voor het plaatsen van een brutoproductiemeter. Deze meter registreert de opwek. Heeft u meerdere vormen van opwek? Laat hiervoor een aparte brutoproductiemeter plaatsen.

5

Opleverdocument toevoegen

secundaire_nav_factuur_claim.png

Het opleverdocument ontvangt u van uw installateur/leverancier, wanneer de installatie geplaatst is. Dit document is nodig voor de goedkeuring van de inschrijving in CertiQ.

Wat is een opleverdocument?

Een opleverdocument is een formulier dat u bij de oplevering van uw productie-installatie (zonnepanelen/windmolen) krijgt. Dit document kan ook een factuur of een getekende offerte zijn. Hierop moet in ieder geval de volledige capaciteit en de aansluitlocatie van de productie-installatie staan. Zonder dit document bevestigen wij uw inschrijving bij CertiQ niet.

6

Contacteer energieleverancier

secundaire_nav_chatten.png

Van de energieleverancier krijgt u vergoeding voor de energie die u teruglevert aan het net. Om die vergoeding te krijgen, hebt u een contract nodig met een energieleverancier. Dus ook als u alleen energie teruglevert.

Hebt u al een contract met een energieleverancier voor het afnemen van energie? Dan kan het terugleveren van energie gevolgen hebben voor het bestaande contract. Neem als u gaat terugleveren daarom altijd contact op met uw energieleverancier.

7

Inschrijving bevestigen in CertiQ

contrasterend_stappenplan.png

Wij bevestigen de inschrijving in CertiQ, zodra alle benodigde gegevens bekend zijn.

U ontvangt een bevestiging

contrasterend_zonne-energie_zakelijk.png

Wij sturen u een bevestiging. Het proces voor duurzame opwek is afgerond. Na vijf jaar verlengt u de inschrijving in CertiQ.