Stappenplan voor aanvragen Groen gas

Doorloop de volgende stappen bij het aanvragen van een Groene gasaansluiting. Het is belangrijk dat u ook onze andere pagina's over Groen gas teruglevering zorgvuldig doorleest.

Dit kunt u doen

1

Aanvragen quickscan of offerte

Vraag een vrijblijvende quickscan of offerte aan, zodat wij de haalbaarheid en mogelijkheden voor u in kaart kunnen brengen. Daarnaast ontvangt u een indicatieve kostenberekening.

2

Wij bekijken uw mogelijkheden

Om de mogelijkheden voor een terugleveraansluiting te bekijken, hebben we gegevens van u nodig. Bijvoorbeeld het aantal m3/h opgewerkt en in te voeden Groen gas (inclusief piekbelasting). We bekijken daarna of u de gewenste capaciteit kunt invoeden op het lokale gasnet en verwerken dat in een quickscan. De invoedmogelijkheden hangen af van de beschikbare capaciteit, die afhankelijk is van het gasverbruik op dat moment, op het netdeel waarop u gaat invoeden. Meestal wordt in de zomer bijvoorbeeld minder gas verbruikt dan in de winter.

Dit kunt u doen

3

Aanvragen aansluiting

Via het offerteformulier of uw contactpersoon vraagt u de gewenste terugleveraansluiting bij ons aan. Vervolgens ontvangt u een offerte voor een invoedingsaansluiting. Zodra u akkoord hebt gegeven op de offerte, neemt een van onze projectmanagers contact op.

4

Contract afsluiten gasleverancier

Voor het gas dat u verwacht in te voeden, moet u ook een contract afsluiten met een gasleverancier. Voordat u gaat invoeden, hebben wij een overeenkomst met een gasleverancier van u nodig om er zeker van te zijn dat wat u invoedt ook afgeleverd wordt.

Inbedrijfnemen installatie en start invoeden

Het invoeden kan starten als is aangetoond dat de installatie betrouwbaar is en continu de juiste kwaliteit gas kan leveren. Onze specialist stelt de startdatum van invoeding vast. Deze datum geeft u ook door aan uw gasleverancier die het in te voeden gas gaat afnemen.