Het elektriciteitsnet van de toekomst

Toekomstbestendig elektriciteitsnet

Een maatschappelijke uitdaging

Het elektriciteitsnet klaarmaken voor de toekomst, dat is de grote uitdaging! Door de energietransitie komt er namelijk veel werk op ons af. Bedrijven vragen nieuwe aansluitingen aan, zijn bezig met het verduurzamen van hun energievoorziening en willen graag energie terugleveren. De omvang en de snelheid van de transitie gaan helaas niet hand in hand met de snelheid waarmee het elektriciteitsnet kan worden uitgebreid. Iedereen, zowel consumenten, ondernemers als instellingen, moet de komende jaren langer wachten op toegang tot het elektriciteitsnet en extra capaciteit.

 

Waarom uitbreiden?

Het Nederlandse energienet behoort tot de betrouwbaarste ter wereld. Liander heeft als netbeheerder de taak om het net te onderhouden en ontwikkelen, zodat energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar blijft. Doordat de vraag naar energie blijft groeien en de energietransitie in volle gang is, neemt uiteraard ook de hoeveelheid werk toe. Het is een uitdaging, waarbij niet alles tegelijk kan worden uitgevoerd, maar we gaan ervoor.

 

Groei energie opwek

Naar verwachting stijgt de opwek van energie via zonnepanelen tot 2030 met 15% per jaar. Om terug te kunnen leveren moet het net hiervoor verzwaard worden.    

                      

Hoeveelheid werk

In de komende 10 jaar moeten we net zoveel werk realiseren als we in de afgelopen 40 jaar hebben gedaan. Dat betekent een veel grotere vraag naar grondstoffen en materialen.

Waarom duurt het zo lang?

Vanwege het werk dat nodig is om het net uit te breiden en het bestaande net te onderhouden, is het nodig om een balans aan te brengen in ons werkpakket. Er is een structureel tekort aan technici, daardoor duurt het soms lang voordat we aan het werk toekomen. Het wereldwijde tekort aan grondstoffen zorgt ervoor dat de juiste materialen niet altijd beschikbaar zijn – daardoor kan vertraging in de planning ontstaan. Het uitbreiden van het net kost tijd – de bouw van bijvoorbeeld een onderstation duurt gemiddeld zo’n 5 jaar.

Personeelstekort

Alleen al voor Liander hebben we de aankomende jaren 2000 technici nodig om al het werk gedaan te krijgen.

Materiaalschaarste

Komende jaren hebben we o.a. 2x zoveel elektriciteitshuisjes nodig. Hiervoor zijn niet altijd direct de juiste materialen beschikbaar.

Wat doet Liander?

Wij zitten natuurlijk niet stil! We zoeken de samenwerking op met overheden en gemeentes om de uitbreiding van ons energienet te versnellen. Ook het toepassen van slimme oplossingen en het automatiseren van onze processen draagt bij aan deze versnelling.

Werk voorkomen met slimme oplossingen die het net efficiënter benutten.

Meer technici werven en zo opleiden dat ze sneller ingezet kunnen worden.

Samenwerken met partners om procedures te versnellen, werk te combineren en meer werk uit te kunnen voeren.

Klik hier voor een download van deze informatie.