Overschrijding van uw gecontracteerde vermogen

Overschrijding transportbeperking

De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van duurzame energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat er gebieden zijn waar het elektriciteitsnet vol is. Door de drukte op het net is het belangrijk dat u uw gecontracteerde vermogen niet overschrijdt.

Het gecontracteerde vermogen

In uw aansluit- en transportovereenkomst (ATO) staat uw gecontracteerde vermogen. Dit is het maximale vermogen dat u op enig moment in het jaar verwacht nodig te hebben. Op basis van alle gecontracteerde vermogens en voorspellingen, kunnen wij de benodige capaciteit op het net bepalen.

Voorkom storingen en schade

Het overschrijden van het gecontracteerde transportvermogen kan de veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet in gevaar brengen. Door een overschrijding kunt u bijvoorbeeld een storing veroorzaken waardoor u en andere klanten in uw regio langere tijd niet over elektriciteit kunnen beschikken. Dit kan tot schade leiden. Het is daarom belangrijk dat het gecontracteerde vermogen niet wordt overschreden, zodat we samen zorgen voor een betrouwbaar en veilig elektriciteitsnet in uw regio.

Wat kunt u doen om overschrijding te voorkomen?

Onderstaand vindt u enkele stappen die u kunt nemen om overschrijding van het gecontracteerde vermogen te voorkomen. 

 1. Vraag uw meetbedrijf voor inzicht in uw verbruik
  Als u geen of onvoldoende zicht heeft op uw verbruik, dan adviseren we u contact op te nemen met uw meetbedrijf. Zij kunnen per kwartierwaarde de meetdata bekijken en exact aangeven wanneer de overschrijding(en) plaatsvond(en). Samen kunt u kijken naar mogelijke aanpassingen in uw verbruik. Op Mijn Liander.nl kunt u zien wie uw meetbedrijf is.
   
 2. Vraag een erkend installateur om advies
  U kunt een erkend installateur benaderen om uw vermogensbehoefte te bepalen en te weten welke technische maatregelen aan uw aansluiting nodig zijn om een overschrijding te voorkomen.
   
 3. Vraag op tijd een hoger transportvermogen aan
  Heeft u meer vermogen nodig dan het huidige gecontracteerde transportvermogen en heeft u dit nog niet aangevraagd? Dan is het verstandig om dit alvast te doen via Mijn Liander.nl. Zit u in een gebied met een transportbeperking, dan komt u op de wachtlijst. Staat u al op de wachtlijst en heeft u daar bovenop nog meer vermogen nodig, dan kunt u voor dit deel opnieuw een aanvraag indienen. Deze aanvraag wordt apart aan de wachtlijst toegevoegd. Wanneer er nieuw vermogen in uw regio beschikbaar is en de transportbeperking wordt opgeheven, dan wordt u hierover geïnformeerd. De eerstvolgende op de wachtlijst krijgt het gewenste vermogen toegekend. 
   
 4. Vraag op tijd een zwaardere aansluiting aan
  Lukt het niet om de piekbelasting te verlagen en heeft u een zwaardere aansluiting nodig? Dan kunt u dit aanvragen via Mijn Liander. Houdt u hierbij rekening met de levertijden. Kijk voor meer informatie op: Een wijziging op uw aansluiting aanvragen

 

Beschikbare netcapaciteit

Bekijk hier de beschikbare capaciteit en onderzoeksrapporten per regio.

Gecontracteerd Transportvermogen

 • In de gebieden waar een tekort is aan transportcapaciteit gelden beperkingen. Helaas is dat in de meeste gebieden van ons verzorgingsgebied het geval. Indien de transportbeperking wordt opgegeven, informeren wij de betreffende klanten daarover. In gebieden waar nog transportcapaciteit is, kunnen wij uw gecontracteerd vermogen op uw verzoek verhogen. 

 • Verhogingen van uw gecontracteerd transportvermogen (GTV) vraagt u nu en in de toekomst aan via Mijn Liander. Na uw aanvraag voor verhoging neemt één van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog geen Mijn Liander? Bel ons dan op 088  542 63 62 en houd uw klantnummer bij de hand.

 • Klanten in een gebied met transportbeperking kunnen geen extra vermogen krijgen voor het verbruiken en/of terugleveren van elektricteit. Deze beperking wordt opgeheven zodra er weer capaciteit beschikbaar is. We werken hard aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet zodat er zo snel mogelijk weer voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Daarnaast werken we aan slimme oplossingen en passen we congestiemanagement toe om toch vermogen aan te kunnen bieden. Vrijgekomen vermogen verdelen wij onder de klanten die vermogen aanvragen. Degene die dit het eerst aanvraagt, komt als eerst aan de beurt. We zullen dan persoonlijk contact met u opnemen.

 • U bent vrij om op eigen initiatief een oplossing te implementeren achter uw aansluiting, zolang u binnen de grenzen van het beperkte transportvermogen blijft. We kunnen echter niet assisteren in tussentijdse oplossingen die worden aangedragen vanuit onze klanten. De reden hiervoor is dat wij erg veel individuele verzoeken ontvangen en daardoor niet alle oplossingen kunnen monitoren. Terwijl het betrouwbaar, beheersbaar en betaalbaar houden van het net onze belangrijkste taken zijn. Dit kunnen we niet waarborgen als we de oplossingen niet kunnen controleren.

 • Wij zullen u allereerst informeren over de overschrijding. Daarnaast zullen wij u verzoeken om zo snel als mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, maatregelen te nemen en nieuwe overschrijdingen van het gecontracteerde transportvermogen te voorkomen. Overschrijdt u het gecontracteerde transportvermogen dan nogmaals, dan bent u in verzuim en zijn wij genoodzaakt om maatregelen nemen. Leidt een nieuwe overschrijding tot schade? Dan bent u daarvoor aansprakelijk. 

 • In uw aansluit- en transportovereenkomst (ATO) staat uw gecontracteerde vermogen. Dit is het maximale vermogen dat u op enig moment in het jaar verwacht nodig te hebben. Het technisch vermogen is het vermogen dat uw aansluiting maximaal aan kan.