Het aandragen van een tussentijdse oplossing

tussentijdse oplossing

Vanwege de transportschaarste is er op dit moment geen of een beperkt vermogen voor het gebruiken en terugleveren van elektriciteit. Naast dat Liander maatregelen neemt om het elektriciteitsnet uit te breiden, zijn wij ook bezig met het ontwikkelen van tussentijdse oplossingen. Wanneer een klant in aanmerking komt voor een tussentijdse oplossing, neemt Liander hierover contact op.

Het implementeren van een tussentijdse oplossing

U bent vrij om op eigen initiatief een oplossing te implementeren achter uw aansluiting, zolang u binnen de grenzen van het beperkte transportvermogen blijft. Liander kan echter niet assisteren in tussentijdse oplossingen die worden aangedragen vanuit onze klanten. De reden hiervoor is dat wij veel verzoeken ontvangen van klanten, die denken aan individuele oplossingen of afspraken met de netbeheerder.

Het beheren van ons net

Om het elektriciteitsnet betrouwbaar te houden, moet Liander monitoren of deze oplossingen werken en/of afspraken worden nagekomen. Oftewel, deze oplossingen moeten betrouwbaar, beheersbaar en betaalbaar zijn. Bij grote aantallen individuele afspraken met de klanten valt hier voor ons als netbeheerder niet op te controleren. Zowel de beheersbaarheid als de betaalbaarheid komt hierdoor in het gedrang. Wij werken als netbeheerder met maatschappelijk geld. Daarom is het betaalbaar houden van onze energievoorziening één van onze belangrijke taken.