Overschrijding bij een transportbeperking

Overschrijding transportbeperking

De drukte op ons net neemt steeds meer toe. Hierdoor kan het voorkomen dat op uw aansluiting een transportbeperking voor het afnemen of terugleveren van elektriciteit wordt opgelegd. Op basis van de piekbelasting (in kW) controleren we of de transportbeperking op uw aansluiting wordt overschreden. 
Heeft u één of meerdere malen een brief ontvangen over het overschrijden van uw transportbeperking? Bekijk hieronder de noodzaak om een overschrijding te voorkomen en wat u kunt doen. Daarnaast vindt u informatie over de transportschaarste in onze gebieden. 

Nut en noodzaak

Het overschrijden van een transportbeperking kan de veiligheid en kwaliteit van het net in gevaar brengen.

Wat kunt u doen bij een overschrijding?

U kunt mogelijk wijzigingen aanbrengen aan de aansluiting om de piekbelasting te verlagen en een overschrijding te voorkomen.

Transportschaarste

Wilt u weten meer weten over transportschaarste en waar het druk is op het elektriciteitsnet? 

Het aandragen van een tussentijdse oplossing

U bent vrij om op eigen initiatief een oplossing te implementeren achter uw aansluiting, zolang u binnen de grenzen van het beperkte transportvermogen blijft.