Gecontracteerde transportcapaciteit gas

Gecontracteerde transportcapaciteit gas

Als klant met een grootverbruikaansluiting maakt u afspraken over de maximale capaciteit die u voor gas nodig denkt te hebben. Dit doet u als u gas telemetrie heeft.

Wanneer bent u telemetrie gebruiker?

U heeft een gasaansluiting met een capaciteit van meer dan 40 m³ per uur. Daarnaast heeft u een gemiddeld verbruik van 170.000m3 per jaar over de laatste 36 maanden of een gemiddeld verbruik van 250.000 m3 per jaar over de laatste 12 maanden. Ook wordt uw meter dagelijks of per uur op afstand uitgelezen en/of dit is mogelijk via uw aansluiting. Bent u grootverbruiker, maar heeft u geen telemetrie? Dan kunt u daar wel voor kiezen.

U bepaalt de capaciteit die u nodig heeft

Bent u een telemetrie grootverbruiker? Dan sluit u met Liander een overeenkomst voor aansluiting en transport van gas. Hierin staat welke capaciteit wij voor u reserveren op het gasnet; de gecontracteerde transportcapaciteit. Dit is de maximale belasting in hele m3(n) per uur die u verwacht op enig moment in een kalenderjaar nodig te hebben.

Zo wijzigt u uw gecontracteerde transportcapaciteit

Uw gecontracteerde transportcapaciteit blijft ongewijzigd tot het moment dat u het initiatief neemt tot een wijziging. U kunt uw capaciteit aanpassen via Mijn Liander. Hier heeft u inzicht in uw aansluitingen, gecontracteerde capaciteit, verbruik en uw betalingen. Heeft u nog geen Mijn Liander? Aanmelden gaat in een paar eenvoudige stappen. De aanpassing gaat in een maand nadat Liander ermee heeft ingestemd.

  • Wilt u verhogen? Dit kan als u de afgelopen 12 maanden uw capaciteit niet heeft verlaagd.
  • Wilt u verlagen? Dit kan als u de afgelopen 12 maanden uw capaciteit niet heeft verhoogd.

Uw wijziging kan doorgaan als daarvoor voldoende ruimte is op ons gasnet. Bekijk de mogelijkheden, voorwaarden en kosten.

Verbruikt u vanwege het coronavirus minder gas en wilt u uw gecontracteerde transportcapaciteit verlagen? Dan zijn daar mogelijkheden voor. Lees daarover meer in onze vragen en antwoorden over corona.

Komt u boven uw gecontracteerde transportcapaciteit uit?

Op het moment dat uw installatie meer capaciteit vraagt dan de gecontracteerde transportcapaciteit, dan overschrijdt u deze capaciteit. U betaalt hierdoor extra kosten.

Dagcontract Gas

Met het Dagcontract Gas kunt u tijdelijk extra transportcapaciteit aanvragen, in aanvulling op uw gecontracteerde transportcapaciteit. U vraagt dit vooraf aan door contact op te nemen met ons.