Uitleg gecontracteerd transportvermogen

Uitleg gecontracteerd transportvermogen

Heeft u een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit groter dan 3x80 ampère? Dan maken wij afspraken met u over het vermogen dat wij voor u reserveren in het elektriciteitsnet. Het zogenoemde gecontracteerde vermogen is het maximale vermogen dat u op een bepaalt moment (piekbelasting) in het jaar nodig denk te hebben. Lees hier wat een gecontracteerd transportvermogen is en hoe u het kan verhogen of verlagen via Mijn Liander.

U bepaalt het transportvermogen dat u nodig heeft

In uw overeenkomst met Liander staat het gecontracteerde vermogen dat wij voor u reserveren in het elektriciteitsnet. Dit is het maximale vermogen (piekbelasting) dat u op enig moment gedurende een kalenderjaar verwacht af te nemen voor het transport van elektriciteit via uw aansluiting. Het maximale transportvermogen dat u gebruikt, kan nooit meer zijn dan de capaciteit van uw aansluiting.

Komt u boven uw gecontracteerde transportvermogen uit?

Op het moment dat uw installatie meer capaciteit vraagt dan het gecontracteerde transportvermogen, dan overschrijdt u dit vermogen. Afhankelijk van uw deelmarkt, gelden er verschillende voorwaarden en kosten. Denkt u boven dit gecontracteerde transportvermogen uit te komen of het juist niet te halen? Dan kunt u het verlagen of verhogen via Mijn Liander. Zit u in een regio waar wij een voorlopige transportschaarste hebben afgekondigd, dan mag u uw gecontracteerde vermogen niet overschrijden. U ontvangt hierover een e-mail van ons. 

Verlagen of verhogen

Soms wilt u uw vermogen verlagen omdat u verwacht dat u uw gecontracteerde vermogen niet volledig nodig heeft. Bij verlaging kunt u niet zomaar weer verhogen. Wanneer u meer nodig heeft, dan moet u uw geconttrateerde vermogen verhogen. Kijk voor de mogelijkheden, voorwaarden en kosten op deze pagina.

Uw energieverbruik managen

Wilt u verrassingen op het gebied van uw transportvermogen voorkomen? Dan is het belangrijk dat u zelf regie voert op uw energieverbruik en uw vermogen. Veel van onze klanten maken daarvoor gebruik van een energiemanagementsysteem. Uw installateur of meetbedrijf kan u hierover adviseren.

Overbelasten van de aansluiting 

Soms komt het voor dat onze klanten onbedoeld een hoger maximaal transportvermogen gebruiken dan de capaciteit van hun aansluiting. Dit kan onveilige situaties opleveren voor hun organisatie, medewerkers en klanten. De aansluiting kan uitvallen of er kan schade ontstaan aan onderdelen van de aansluiting of aan de eigen installatie. 
Geldt dit voor u? Verlaag dan de maximale (piek)belasting of vraag een zwaardere aansluiting aan. Een erkende installateur kan u adviseren welke maatregelen mogelijk zijn. Een wijziging van uw aansluiting vraagt u eenvoudig aan via www.mijnaansluiting.nl.  
 

Gecontracteerd transport- vermogen wijzigen?

Dit doet u via Mijn Liander. Ga naar het aansluitingsoverzicht en klik op de aansluiting waarvan u het gecontracteerd vermogen wilt wijzigen.