Aanvragen terugleveraansluiting groen gas

Terugleveraansluiting

U kunt voordeel halen uit uw organisch afval, door groen gas to produceren en dit terug te leveren aan het gasnet van Liander. Een belangrijke voorwaarde is dat het gas daarvoor voldoet aan de vereiste kwaliteit. Volg het stappenplan, bekijk onze voorwaarden en vraag een vrijblijvende quick scan aan door het offerte-formulier in te vullen om de mogelijkheden om groen gas terug te leveren aan het gasnet in kaart te brengen.

Wat is groen gas?

Groen gas wordt geproduceerd door biogas op te waarderen tot het de zelfde kwaliteit heeft als aardgas. Biogas wordt uit biomassa geproduceerd en komt dus voort uit organisch materiaal. Het kan bijvoorbeeld geproduceerd worden uit mest, landbouwafval, groente-, fruit- en tuinafval, rioolslib en stortplaatsen. Agrarische bedrijven, veehouderijen, tuinders en afvalverwerkende bedrijven kunnen in overleg met Liander groen gas aan het gasnetwerk van Liander toevoegen.

De voordelen van terugleveren van groen gas

  • Extra opbrengsten uit de organische afvalstromen van uw bedrijf.
  • Een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

In 2023 wil de overheid dat 16% van de nationale energievoorziening duurzaam is. Om deze doelstelling te behalen stimuleert de overheid duurzame energie (waaronder groen gas) door middel van de SDE+ subsidieregeling. Uitgebreide informatie over deze regeling vindt u op www.rvo.nl.

Meer informatie over de huidige groen gas productie in Liander gebied vindt u hier.

Stappenplan voor groen gas

Doorloop de volgende stappen om groen gas te gaan terugleveren aan het net.

Vraag een offerte aan

Vul het aanvraagformulier in en ontvang een schatting van de kosten voor de werkzaamheden.
U kunt ook direct een adviesgesprek aanvragen.