Gasaansluiting aanvragen

Gasaansluiting aanvragen

Wat wilt u?

Vaste aansluiting
Voor als uw een blijvende aansluiting wilt.

Tijdelijke aansluiting (alleen kleinverbruikaansluitingen)
Voor festiviteiten, evenementen of tijdelijk gebruik van een pand van maximaal 2 jaar.

Terugleveraansluiting
Voor terugleveren van groen gas aan het gasnet.

Bestaande aansluiting overnemen
Voor verhuizen: er is al een aansluiting in het pand, u wilt deze ingebruiknemen en een aansluit- en transportovereenkomst met Liander afsluiten.