Uw nieuwe aansluiting

Uw nieuwe aansluiting

Dit stappenplan geeft u inzicht in wat er komt kijken bij het realiseren van een grootverbruik aansluiting. Wat Liander doet en wat u zélf moet regelen. Bekijk ook de interactieve video over grootverbruik aansluitingen. Tijdens de video kunt u eenvoudig door de verschillende stappen navigeren die voor u relevant zijn.

1 Aansluiting bepalen

U gaat uw bedrijf starten of uitbreiden en daarvoor heeft u een (aangepaste) aansluiting voor gas of elektriciteit nodig.

Betrek een erkende installateur. Samen met uw installateur kiest u welke aansluiting u nodig heeft en welke werkzaamheden nodig zijn aan uw eigen installatie.  

Op deze pagina kunt u meer technische en bouwkundige informatie vinden die relevant is voor het oriënteren op een nieuwe aansluiting.

2 Wat kost uw aansluiting?

Wilt u eerst een snelle indicatie van de kosten voor een nieuwe aansluiting met een capaciteit van maximaal 2 MVA? Maak dan gebruik van de kostenindicatie.

Weet u al wat u nodig heeft? Of wilt u de kosten weten voor een aansluiting groter dan 2 MVA? Vraag dan direct een offerte aan. 

Binnen 5 werkdagen na uw offerte-aanvraag nemen wij contact met u op om deze te bespreken. In overleg met u stemmen we af wanneer u de offerte ontvangt. Vanwege de grote vraag naar aansluitingen kan het zijn dat het maken ervan langer duurt dan u van ons gewend bent. Vraag uw aansluiting dus zo vroeg mogelijk aan.

3 Opdrachtbevestiging

Is de offerte naar wens? Stuur dan de volgende documenten naar ons retour: 
- de getekende opdrachtbevestiging 
- de getekende aansluit- en transportovereenkomst

Is het totaalbedrag hoger dan € 5000? Dan doet u een aanbetaling van 20%. Is het bedrag lager dan € 5000? Dan betaalt u het gehele bedrag vooraf.

4 Voorbereiding door Liander

Om te bepalen wat er nodig is om uw aansluiting te maken en te plaatsen, komen wij vaak vooraf bij u kijken. Dit noemen wij schouwen. 

Ook regelen wij dit voor u:

  • Vergunningen
  • Bodemrapport voor de openbare grond
  • Planning van de werkzaamheden

5 Uw eigen voorbereiding

Deze zaken regelt u zelf:

  • Schone grond verklaring (bij voorkeur uitgevoerd volgens de CROW publicatie)
  • Meterplaatsing door uw meetbedrijf
  • Materialen voor uw eigen installatie

U regelt voor de ruimte voor de aansluiting en het tracé waar de kabels komen:

  • Dat deze asbestvrij zijn en toegankelijk voor de aansluiting, kabels en leidingen
  • Laagspanning/lage druk: een ruimte op een muur/in de meterkast voor de aansluiting
  • Middenspanning: een afsluitbare ruimte binnen of buiten uw pand.
  • Hoge druk bij gas: een afsluitbare ruimte buiten uw pand

 

Denkt u er aan dat u de tekeningen voor de ruimte van Liander ter goedkeuring voorlegt aan Liander? U mag pas starten met de bouw als u beschikt over tekeningen voorzien van een goedkeuringsstempel van Liander.

6 Definitieve planning

Vier weken voordat we uw aansluiting activeren maken we samen met u de detailplanning. Deel de detailplanning met uw installateur en meetbedrijf. Zorg dat zij aanwezig zijn wanneer Liander de aansluiting activeert.

Heeft u al een aanbetaling van 20% gedaan? Dan betaalt u 70% van het totaalbedrag voordat de werkzaamheden starten. Op een later moment ontvangt u een factuur voor de resterende 10%.

7 Werkzaamheden door Liander

Liander start met het uitvoeren van de werkzaamheden. Zoals graafwerkzaamheden, kabelwerkzaamheden en montage. Bekijk de video over graafwerkzaamheden en de video over montagewerkzaamheden.

8 Uw eigen werkzaamheden

U zorgt er zelf voor dat uw installateur werkzaamheden voor uw eigen installatie uitvoert en dat uw meetbedrijf de meter op tijd plaatst.

Uw aansluiting is nu klaar, maar u kunt deze nog niet gebruiken. Wij maken een afspraak om uw aansluiting te activeren, we noemen dit in bedrijf stellen. Voordat wij uw aansluiting kunnen activeren is het noodzakelijk dat u zelf een aantal zaken regelt.

Uw aansluiting laten activeren
Nieuwe aansluiting
Naar video