Het aanvraagproces

Het aanvraagproces

Dit stappenplan geeft u inzicht in wat er komt kijken bij het realiseren van een grootverbruik aansluiting. Wat Liander doet en wat u zélf moet regelen. Bekijk ook de interactieve video over grootverbruik aansluitingen. Tijdens de video kunt u eenvoudig door de verschillende stappen navigeren die voor u relevant zijn.

1 Aansluiting bepalen

Bent u van plan een bedrijf te starten of uw huidige bedrijf uit te breiden? Dan heeft u daar een (aangepaste) gas of elektriciteit aansluiting voor nodig.

Een erkende installateur
Wij raden u aan een erkende installateur te betrekken bij het aanvragen van uw aansluiting. Samen met uw installateur kiest u welke aansluiting u nodig heeft en welke werkzaamheden nodig zijn aan uw eigen installatie.  

Technische en bouwkudige informatie
Hier kunt u meer technische en bouwkundige informatie vinden die relevant is voor het oriënteren op een nieuwe aansluiting.

2 Wat kost uw aansluiting?

Voor een snelle indicatie van de kosten van een nieuwe aansluiting of voor het aanvragen van een offerte kunt u gebruik maken van onze Oriëntatie- en Offertetool.

Wij nemen contact met u op
Binnen 5 werkdagen na uw offerte-aanvraag nemen wij contact met u op om deze te bespreken. Vanwege de grote vraag naar aansluitingen kan het zijn dat het maken van een offerte langer duurt dan u van ons gewend bent. Vraag uw aansluiting dus zo vroeg mogelijk aan.

3 Opdrachtbevestiging

Bent u akkoord met de offerte?
Stuur ons dan de volgende documenten retour: 

 • de getekende opdrachtbevestiging 
 • de getekende aansluit- en transportovereenkomst (ATO)

Is het totaalbedrag hoger dan € 5000, dan voldoet een aanbetaling 20%. Is het bedrag lager dan € 5000, dan wordt het gehele bedrag vooraf in rekening gebracht.

4 Voorbereiding door Liander

Om te bepalen wat er nodig is om uw aansluiting te maken en te plaatsen, komen wij vaak vooraf bij u kijken (schouwen). Ook regelen wij voor u de benodigde vergunningen en het bodemrapport voor de openbare grond.

Regelen voor de schouwing 
Om te kunnen schouwen dient u aan de volgende punten te voldoen: 

 • Het tracé waar de kabel komt te liggen is vrij van obstakels en goed bereikbaar. 
 • Het pand is glasdicht.  
 • De meterkast is bouwkundig gereed. 
 • Er staan geen steigers op of in de nabijheid van het tracé. 
 • Het tracé op eigenterrein is door u, in overleg met de aannemer, uitgezet. 

5 Uw eigen voorbereiding

Naast dat Liander het een en ander regelt, dient u zelf ook enkele zaken te regelen, namelijk:

 • De schone grond verklaring (bij voorkeur uitgevoerd volgens de CROW publicatie)
 • De meterplaatsing door uw erkend meetbedrijf
 • De materialen voor uw eigen installatie

Regelen voor de ruimte en het tracé

 • Deze zijn asbestvrij en toegankelijk voor de aansluiting, kabels en leidingen
 • Bij laagspanning/lage druk: een ruimte op een muur/in de meterkast voor de aansluiting
 • Bij middenspanning: een afsluitbare ruimte binnen of buiten uw pand
 • Bij hoge druk bij gas: een afsluitbare ruimte buiten uw pand

Goedkeuringsstempel tekeningen
Denk er aan dat u de tekeningen voor de ruimte ter goedkeuring voorlegt aan Liander. U mag namelijk pas starten met de bouw als u beschikt over tekeningen voorzien van een goedkeuringsstempel van Liander.

6 Definitieve planning

Detailplanning
Vier weken voordat we uw aansluiting activeren maken we samen met u de detailplanning. Vergeet deze detailplanning niet te delen met uw installateur en meetbedrijf. Zorg er ook voor dat zij aanwezig zijn wanneer Liander de aansluiting activeert.

Facturatie
Heeft u al een aanbetaling van 20% gedaan? Dan vragen wij u nu de volgende 70% te betalen voordat de werkzaamheden starten. Op een later moment ontvangt u een factuur voor de resterende 10%.

7 Werkzaamheden door Liander

Liander start met het uitvoeren van de werkzaamheden
Denk hierbij aan graafwerkzaamheden, kabelwerkzaamheden en montage. Bekijk de video over graafwerkzaamheden en de video over montagewerkzaamheden.

8 Uw eigen werkzaamheden

Belangrijk om te weten! Zorg er zelf voor dat uw installateur de werkzaamheden voor uw eigen installatie uitvoert en dat uw meetbedrijf de meter op tijd plaatst.

Aansluiting activeren
Uw aansluiting is nu klaar, maar u kunt deze nog niet gebruiken. Wij maken een afspraak om uw aansluiting te activeren, we noemen dit in bedrijf stellen.

Uw aansluiting laten activeren
Nieuwe aansluiting
Naar video