Capaciteit elektriciteitsnet regio Zuidplaspolder

Zuidplaspolder

In Zuid-Holland, regio Zuidplaspolder, hebben we veel aanvragen van zakelijke klanten ontvangen voor extra vermogen óf om energie terug te kunnen leveren aan het netwerk. Veel meer dan wij op basis van prognoses hadden voorzien.

Met name tuinders willen graag uitbreiden en vragen om meer capaciteit. Ontwikkelaars van zonneweides willen grootschalig energie gaan terug leveren. Daardoor zijn we momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Zevenhuizen niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Het verdeelstation voor elektriciteit Zevenhuizen levert elektriciteit aan de volgende gebieden: Zevenhuizen, Moerkapelle, Boskoop en industrieterrein ITC in gemeente Hazerswoude-Dorp.

Hoe lost Liander dit op?

Samen met netbeheerders TenneT en Stedin werken we aan de voorbereidingen voor een nieuw elektriciteitverdeelstation in de regio. Met dit extra verdeelstation lossen we het tekort aan transportcapaciteit op. Vanaf dat moment kan Liander aanvragen voor méér vermogen weer doorvoeren. Naar verwachting duurt het tot 2023 voor het nieuwe verdeelstation gereed is.

Wat doen we in de tussentijd?

Zolang het nieuwe elektriciteitverdeelstation nog in ontwikkeling is, kan Liander helaas niet voldoen aan alle aanvragen naar extra vermogen. Dat vinden we heel vervelend. Dit geldt voor zowel nieuwe aansluitingen als voor bestaande aansluitingen. Dat betekent dat we een ‘transportbeperking’ moeten invoeren. Een transportbeperking houdt in dat Liander per type aansluiting een bandbreedte hanteert van groeimogelijkheden. Met deze maatregel zorgen we dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze aangesloten klanten.

Verdeling van vrijgekomen vermogen

Heeft u meer vermogen nodig dan er beschikbaar is? Dan komt u daarvoor in aanmerking als er weer extra vermogen vrijkomt in het stroomnet. Dit kan gebeuren wanneer een andere grootverbruik klant structureel minder vermogen gaat afnemen. Vrijgekomen vermogen verdelen wij onder de klanten die vermogen hebben aangevraagd. Dit doen we op volgorde van aanvraag.

Verhoging transportvermogen aanvragen via Mijn Liander

Heeft u extra vermogen nodig? Laat ons dit graag weten via Mijn Liander. Na uw aanvraag voor verhoging neemt één van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog geen Mijn Liander? Bel ons dan op 088  542 63 62 en houd uw klantnummer bij de hand.

Veel gestelde vragen - capaciteit stroomnet Zuidplaspolder

 • Het tekort aan vermogen voor elektriciteit in Zuidplaspolder speelt in de volgende gebieden: Zevenhuizen, Moerkapelle, Boskoop en industrieterrein ITC in gemeente Hazerswoude-dorp.

 • Liander werkt samen met netbeheerders TenneT en Stedin aan de bouw van een nieuw elektriciteitverdeelstation in de regio. Zodra dit nieuwe verdeelstation in bedrijf is, hebben we extra capaciteit beschikbaar en kunnen we de het tekort aan vermogen oplossen.

 • In een elektriciteitverdeelstation wordt de elektriciteit afkomstig van het hoogspanningsnet van Tennet omgezet naar het middenspanningsnet van de regionale netbeheerder, in dit geval Liander. 

 • Elektriciteitverdeelstation Zevenhuizen heeft een maximale transportcapaciteit van 64 MVA (Mega Volt Ampère). 

 • Op het verdeelstation zijn ongeveer 200 grootverbruik klanten aangesloten en een groot aantal woonhuizen en kleinere bedrijven.

 • Elektriciteitverdeelstation Zevenhuizen zit aan z’n maximale transportcapaciteit door de snel groeiende vraag naar transportcapaciteit voor elektriciteit. De grote vraag naar capaciteit is het gevolg van onder meer de economische opleving, de energietransitie en reguliere groei. Met energietransitie bedoelen we dat steeds meer mensen overgaan op duurzame energie.

 • Als we niets doen, dan is de kans aanwezig dat de transportkabels van het elektriciteitverdeelstation te zwaar belast raken. Dat kan leiden tot stroomuitval in het gebied Zuidplaspolder. 

 • Het is nog niet bekend waar het nieuwe verdeelstation voor elektriciteit komt. In overleg met de gemeentes Zuidplaspolder en Waddinxveen zoeken we naar een geschikte locatie voor het nieuwe elektriciteitverdeelstation en de bijbehorende kabeltracés. In overleg met deze gemeentes voeren we hier een haalbaarheidsstudie uit.

 • Het vinden van een geschikte locatie voor een verdeelstation is erg lastig. Mede door bezwaar- en beroepsprocedures die derden starten, duurt het doorgaans ongeveer vijf jaar voordat een elektriciteitverdeelstation wordt opgeleverd.

 • Samen met netbeheerders TenneT en Stedin werken we aan de voorbereidingen voor een nieuw elektriciteitverdeelstation in de regio. Met dit extra verdeelstation lossen we het tekort aan transportcapaciteit op. Vanaf dat moment kan Liander aanvragen voor méér vermogen weer doorvoeren. Naar verwachting duurt het tot 2023 voor het nieuwe elektriciteitverdeelstation gereed is. We realiseren ons goed dat dit lang wachten is.

 • Het netwerk kan teruglevering van opgewekte elektriciteit vanuit bestaande installaties nog wel aan. Er is echter nog maar weinig ruimte beschikbaar voor extra teruglevering. Heeft u plannen om energie terug te gaan leveren? Of wilt u uw bestaande duurzame opwekinstallatie uitbreiden? Dan controleren wij eerst of dit past op het elektriciteitsnet. U kunt hiervoor een netcontrole bij ons aanvragen. Hierna neemt een medewerker contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.