Zuidplaspolder

Zuidplaspolder

In Zuid-Holland, regio Zuidplaspolder, hebben we veel aanvragen van zakelijke klanten voor extra vermogen en voor terug leveren van duurzaam opgewekte energie. Veel meer dan wij op basis van prognoses hadden voorzien. Dit kan gevolgen hebben voor zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting.

Stijgende vraag naar elektriciteit: impact op elektriciteitsnet

Met name tuinders willen graag uitbreiden en ontwikkelaars van zonneweides willen grootschalig energie terug leveren. Daardoor zijn we met verdeelstation Zevenhuizen niet in staat te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor elektriciteit. Dit station levert elektriciteit aan: Zevenhuizen, Moerkapelle, Boskoop en industrieterrein ITC/PCT in Hazerswoude-Dorp.

Hoe lost Liander dit op?

In het najaar van 2019 starten we in Zuidplaspolder met een flexmarkt. Hiermee wordt overbelasting van het net beperkt op piekmomenten.

De volgende stap is het aansluiten van de regio Boskoop op een verdeelstation in Alphen aan de Rijn. Dat levert eind 2020 wat capaciteit op voor het ITC/PCT-terrein. Daarna bouwen we in Boskoop een station dat eind 2022 ruimte biedt op het net voor terug levering in Boskoop.  Het meeste vermogen levert een nieuwe verdeelstation op dat we samen met TenneT en Stedin bouwen. Dit is naar verwachting in 2023 gereed. Vanaf dat moment kan het station in Boskoop worden uitgebreid, zodat in de regio Boskoop meer capaciteit beschikbaar is.

Naast deze investeringen is Liander in gesprek met de gemeente Alphen aan de Rijn over alternatieven voor meer capaciteit op het elektriciteitsnet voor het ITC/PCT-terrein.  

Wat doen we in de tussentijd?

Tot het nieuwe verdeelstation gereed is, kan Liander niet voldoen aan alle aanvragen naar extra vermogen van zowel bestaande als nieuwe klanten. Daarom geldt een ‘transportbeperking’ voor zakelijke klanten. Dan heeft een klant wel een aansluiting voor elektriciteit, maar kan hij helaas tijdelijk niet de volledige capaciteit van de aansluiting gebruiken. Zo zorgen we dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en beschikbaar blijft voor alle aangesloten klanten.

Verdeling van vrijgekomen vermogen

Heeft u meer vermogen nodig dan er beschikbaar is? Dat kan als extra vermogen vrijkomt in het elektriciteitsnet bijvoorbeeld als een andere klant structureel minder vermogen gaat afnemen. Vrijgekomen vermogen verdelen wij onder de klanten die vermogen hebben aangevraagd op volgorde van binnenkomst.

Verhoging transportvermogen aanvragen via Mijn Liander

Heeft u extra vermogen nodig? Laat ons dit graag weten via Mijn Liander. Na uw aanvraag voor verhoging neemt één van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog geen Mijn Liander? Bel ons dan op 088  542 63 62.

Veel gestelde vragen - capaciteit stroomnet Zuidplaspolder

 • Het tekort aan vermogen voor elektriciteit in Zuidplaspolder speelt in de volgende gebieden: Zevenhuizen, Moerkapelle, Boskoop en industrieterrein ITC in gemeente Hazerswoude-dorp.

 • Liander werkt samen met netbeheerders TenneT en Stedin aan de bouw van een nieuw elektriciteitverdeelstation in de regio. Zodra dit nieuwe verdeelstation in bedrijf is, hebben we extra capaciteit beschikbaar en kunnen we de het tekort aan vermogen oplossen.

 • In een elektriciteitverdeelstation wordt de elektriciteit afkomstig van het hoogspanningsnet van Tennet omgezet naar het middenspanningsnet van de regionale netbeheerder, in dit geval Liander. 

 • Elektriciteitverdeelstation Zevenhuizen heeft een maximale transportcapaciteit van 64 MVA (Mega Volt Ampère). 

 • Op het verdeelstation zijn ongeveer 200 grootverbruik klanten aangesloten en een groot aantal woonhuizen en kleinere bedrijven.

 • Elektriciteitverdeelstation Zevenhuizen zit aan z’n maximale transportcapaciteit door de snel groeiende vraag naar transportcapaciteit voor elektriciteit. De grote vraag naar capaciteit is het gevolg van onder meer de economische opleving, de energietransitie en reguliere groei. Met energietransitie bedoelen we dat steeds meer mensen overgaan op duurzame energie.

 • Als we niets doen, dan is de kans aanwezig dat de transportkabels van het elektriciteitverdeelstation te zwaar belast raken. Dat kan leiden tot stroomuitval in het gebied Zuidplaspolder. 

 • Het is nog niet bekend waar het nieuwe verdeelstation voor elektriciteit komt. In overleg met de gemeentes Zuidplaspolder en Waddinxveen zoeken we naar een geschikte locatie voor het nieuwe elektriciteitverdeelstation en de bijbehorende kabeltracés. In overleg met deze gemeentes voeren we hier een haalbaarheidsstudie uit.

 • Het vinden van een geschikte locatie voor een verdeelstation is erg lastig. Mede door bezwaar- en beroepsprocedures die derden starten, duurt het doorgaans ongeveer vijf jaar voordat een elektriciteitverdeelstation wordt opgeleverd.

 • Samen met netbeheerders TenneT en Stedin werken we aan de voorbereidingen voor een nieuw elektriciteitverdeelstation in de regio. Met dit extra verdeelstation lossen we het tekort aan transportcapaciteit op. Vanaf dat moment kan Liander aanvragen voor méér vermogen weer doorvoeren. Naar verwachting duurt het tot 2023 voor het nieuwe elektriciteitverdeelstation gereed is. We realiseren ons goed dat dit lang wachten is.

 • Er is nog maar weinig ruimte, en op sommige locaties geen ruimte, beschikbaar voor extra teruglevering. Heeft u plannen om energie terug te gaan leveren? Of wilt u uw bestaande duurzame opwekinstallatie uitbreiden? Dan controleren wij eerst of dit past op het elektriciteitsnet. U kunt hiervoor een netcontrole bij ons aanvragen. Hierna neemt een medewerker contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.