Door technisch onderhoud dit weekend kunt u niet inloggen en werken de webformulieren niet. Excuses voor het ongemak!

Polder Wieringermeer

Polder Wieringermeer

De kop van Noord-Holland ontwikkelt zich snel. Ontwikkelaars van windparken op land willen grote hoeveelheden duurzaam geproduceerde elektriciteit terugleveren aan het net. Daarnaast neemt in het gebied ook de vraag naar vermogen door bedrijven zoals tuinders en datacenters fors toe.

Hoe lost Liander dit op?

Netbeheerders TenneT en Liander werken in de kop van Noord Holland aan grootschalige verzwaring en nieuwbouw van de elektriciteitsnetten en de achterliggende elektriciteitverdeelstations.  In Middenmeer bouwen we een nieuw elektriciteitverdeelstation met een te transporteren vermogen van 400 MVA. Dit station hoort hiermee direct tot een van de grootste verdeelstations van Liander in Nederland.

Wat doen we in de tussentijd?

We nemen geen maatregelen in de tussentijd, dat is ook niet nodig. Het elektriciteitverdeelstation Middenmeer is namelijk zo goed als gereed. Wanneer het station in gebruik kan worden genomen is onzeker. TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet, heeft namelijk vertraging opgelopen bij de realisatie van de kabels die het verdeelstation van stroom moeten voorzien. De wet verplicht TenneT haar stations met minimaal twee (kabel)verbindingen aan te sluiten waarbij er kan worden voldaan aan de enkelvoudige storingsreserve. Zo kan bij een storing in één van de kabels de stroomvoorziening gehandhaafd blijven via de andere kabel.

TenneT heeft inmiddels één kabelverbinding gerealiseerd. Naar verwachting kan TenneT eind 2020 de tweede kabelverbinding in gebruik nemen. TenneT kan het verdeelstation voor elektriciteit tot de realisatie van de tweede kabelverbinding alleen in gebruik nemen als zij daarvoor toestemming krijgt van toezichthouder ACM. De procedure om hiervoor toestemming te krijgen, loopt inmiddels. Zodra station Middenmeer in gebruik wordt genomen, kunnen we alle partijen waarmee we in gesprek zijn van de gewenste teruglevercapaciteit voorzien. Daarna is er nog beperkt aanvullende teruglevercapaciteit beschikbaar.