Noordoostpolder en Urk

Noordoostpolder en Urk

Flevoland heeft veel landelijk gebied, dat zich goed leent voor de opwek van windenergie. Tegelijkertijd neemt het aantal aanvragen voor zonneparken toe en er is een grote vraag naar elektriciteit. In de Noordoostpolder en Urk (en in de Flevopolder) staan we voor een grote uitdaging.

Grootzakelijk terugleveren: neem zo vroeg mogelijk contact met ons op

Op bepaalde locaties in de Noordoostpolder is er niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar in het elektriciteitsnet om extra zonne-energie terug te leveren. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor nieuwe zonneparken. Dat vinden wij heel vervelend. Wilt u een grote, zakelijke zonne-energieinstallatie realiseren? Neem dan zo vroeg mogelijk contact met ons op. Zo kunnen wij nagaan of er voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet, voordat u grote investeringen doet.

 • Een aanvraag voor terugleveren kunt in indienen via www.liander.nl/aanvraag-grootzakelijk-teruglevering-energie.
 • Voor algemene vragen kunt u ook bellen met onze grootzakelijke klantenservice via 088 542 63 62, en daarna in het keuzemenu kiezen voor optie 2 en dan weer optie 2.
 • Klanten met een eigen relatiemanager kunnen ook contact met hem of haar opnemen.

Terugleveren particulieren: meld uw zonnepanelen bij energieleveren.nl

Bent u een particuliere of een zakelijke klant met een kleinverbruikaansluiting (dat is een aansluiting tot 3 x 80 Ampère)?  Dan kunt u nog steeds zonnepanelen laten installeren. Wel is het nodig dat u deze opwekinstallatie aanmeldt via www.energieleveren.nl. Op deze manier blijven wij zicht houden op de groei van zonne-energie in de Noordoostpolder en kunnen tijdig maatregelen nemen om de netten te versterken, zodat teruglevering mogelijk blijft voor al onze klanten. 

Uitbreiding elektriciteitsnet Noordoostpolder en Urk

Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Noordoostpolder en op Urk mogelijk te maken is Liander met de gemeentes in gesprek om plannen, mogelijkheden en verwachtingen op elkaar af te stemmen. Om te zorgen dat het elektriciteitsnet hier betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze klanten, is het nodig dat we de capaciteit van het stroomnet uitbreiden. Dit betekent meer en dikkere elektriciteitskabels in de grond en/of extra verdeelstations voor elektriciteit en dat we dikkere kabels gaan aanleggen. Het duurt vaak een aantal jaar voor dit is gerealiseerd. Daarnaast onderzoekt Liander de mogelijkheden om haar innovaties en slimme oplossingen om netverzwaringen te voorkomen, ook in de Noordoostpolder en op Urk in te zetten.

Liander past het net aan op verschillende plaatsen in de regio, namelijk:

 • Ens
 • Urk en Emmeloord
 • Espel
 • Noorden van Noordoostpolder: Creil, Rutten en Bant
 • Marknesse/Vollenhove

Ens

In 2018 legden we een nieuwe en dikkere elektriciteitskabel aan tussen Emmeloord en Ens. Met andere woorden: we legden een extra ‘rijbaan’ aan om de toename van het ‘verkeer’ mogelijk te maken. Zo kunnen we nu de extra vraag naar energie in Ens aan. Maar omdat de vraag zo snel stijgt, is het wel nodig om meer te doen. Daarom bereiden we de bouw van een nieuw verdeelstation voor elektriciteit voor.

Emmeloord en Urk

Om deze plaatsen van meer elektrisch vermogen te kunnen voorzien, gaat Liander extra installaties bouwen in Emmeloord en Urk. 

 • We breiden het elektriciteitstation in Emmeloord uit. We verwachten dat dit klaar is in 2022. Dit komt ten goede aan de toekomstige energievraag en levering in Emmeloord en omgeving, de andere helft komt ten goede aan Urk.
 • We bouwen een nieuw verdeelstation voor elektriciteit ten zuiden van Urk. Begin 2023 starten we met de bouw.
 • We leggen een dikkere elektriciteitskabel aan tussen Emmeloord en Urk.

Liander en de gemeente Urk hebben in goed overleg de locatie bepaald en de benodigde grond geregeld voor de bouw van het nieuwe station bij Urk.

Espel

In de buurt van Espel is er voldoende ruimte in het elektriciteitsnet, maar schommelt de elektrische spanning soms. Om dit op te lossen, gaat Liander een nieuw elektriciteitsverdeelstation bij Tollebeek bouwen. Daarvoor gaan wij nog grond zoeken. Voor de vergunningen en dergelijke zijn we in overleg met de gemeente Noordoostpolder. We verwachten dat het station eind 2023 klaar is.

Noorden van Noordoostpolder

In het elektriciteitsnet in het noorden van de Noordoostpolder komt ook variatie voor in de elektrische spanning. Dit komt door de lange kabels die daar liggen. Daarom legt Liander een extra ringnet aan. Dit is te vergelijken met een rondweg die je aanlegt om het doorgaande verkeer makkelijk door te laten stromen. Hierdoor wordt het net versterkt en kunnen veel meer klanten met zonne-energie gaan terugleveren. We willen dit in 2021 realiseren

Marknesse/Vollenhove

Door de toename van vraag en aanbod van elektriciteit, zou er een tekort aan capaciteit kunnen ontstaan in Marknesse/Vollenhove. Daarom is Liander bezig met het uitwerken van diverse scenario’s. Dit overleggen we met de gemeente. De voorlopige planning is om het mogelijke tekort in 2025 opgelost te hebben.

Nieuw gebieden voor zonneweides

Plannen voor opwek door nieuwe zonneweides zijn er volop. Gemeente Noordoostpolder en Liander werken samen om te bepalen wat geschikte locaties zijn voor nieuwe zonneweides. Zo kan Liander voor de toekomst ook bepalen waar wij nog verder in het elektriciteitsnet moeten investeren.

 

Veelgestelde vragen

 • We gaan als samenleving steeds meer over op duurzame energiebronnen. Zo wordt op steeds meer plekken in Flevoland en de Noordoostpolder duurzame energie opgewekt door bijvoorbeeld zon en/ of wind. Niet alleen consumenten doen dat, er komen ook steeds meer bedrijven die overstappen op duurzaam opgewekte energie. Bijvoorbeeld op Urk, waar de bedrijvigheid en woningbouw flink toeneemt. Hierdoor stijgt de vraag naar elektriciteit en is er steeds meer capaciteit nodig van het elektriciteitsnet van Liander. Om aan deze stijgende vraag te kunnen voldoen, is het nodig dat Liander het elektriciteitsnet hier uitbreidt. Daar investeren we daarom fors in de komende jaren.

 • De sterke economische groei zorgt ervoor dat ondernemers, bijvoorbeeld tuinders en datacenters, flink meer elektrisch vermogen vragen. Het aantal aanvragen naar onze grootste aansluiting (de AC6, met een vermogen van 2 MVA tot en met 10 MVA) nam het afgelopen jaar met maar liefst 60% toe.

  Daarnaast gaat de energievoorziening de komende decennia enorm veranderen. Elektriciteitscentrales worden vervangen door zonnepanelen of windmolens die alleen energie produceren als de zon schijnt of de wind waait. Voor het verwarmen van huizen en het laten rijden van auto’s en openbaar vervoer stappen we over van gas en olie op elektriciteit en warmte. Klanten gaan zelf energie opwekken, voor eigen gebruik of om onderling uit te wisselen. Flevoland kent veel landelijk gebied - ideaal voor duurzame opwek. Dat vindt al op grote schaal plaats met de vele windmolens. Daarnaast neemt het aantal aanvragen voor zonneparken toe.  Al deze duurzaam opgewekte energie moet teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet.

  In Flevoland staan we voor een grote uitdaging. De vraag naar capaciteit is groot. Tegelijkertijd is er veel opwek van energie en onderzoeken wij hoe we de opgewekte energie onder alle omstandigheden op het elektriciteitsnet kwijt kunnen.

 • Voor bestaande klanten in de Noordoostpolder heeft dit alles geen consequenties, zolang zij geen nieuwe elektriciteitsvraag of nieuwe elektriciteitsopwek realiseren. Het leveren van energie aan bestaande klanten is gewoon mogelijk. Bestaande klanten (bedrijven en particulieren) kunnen de energie blijven afnemen die ze gewend zijn.

 • Particuliere klanten die energie met zonnepanelen terugleveren, kunnen dit blijven doen. Dit geldt ook voor zakelijke klanten met een kleinverbruikaansluiting voor terugleveren. Ook kunnen zij gewoon zonnepanelen aanschaffen en laten plaatsen. Wel is het nodig dat zij de opwekinstallatie aanmelden via www.energieleveren.nl.

 • Op bepaalde locaties in de Noordoostpolder is er niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar in het elektriciteitsnet om extra zonne-energie terug te leveren. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor nieuwe zonneparken. Dat vinden wij heel vervelend. Wilt u een grote, zakelijke zonne-energieinstallatie realiseren? Neem dan zo vroeg mogelijk contact met ons op. Zo kunnen wij nagaan of er voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet.

  • Dien een aanvraag voor terugleveren graag in via www.liander.nl/aanvraag-grootzakelijk-teruglevering-energie.
  • Voor algemene vragen kunt u ook bellen met onze grootzakelijke klantenservice via 088 542 63 62, en daarna in het keuzemenu kiezen voor optie 2 en dan weer optie 2.
  • Klanten met een eigen relatiemanager, kunnen ook contact met hem of haar opnemen.
 • Bestaande zonneparken kunnen energie terug blijven leveren zoals zij nu ook doen.

 • Per aanvraag bekijkt Liander hoeveel capaciteit er vrij is op het elektriciteitsnet. Heeft u meer vermogen nodig? Laat het ons dan zo vroeg mogelijk weten via Mijn Liander. Na uw aanvraag voor een verhoging neemt één van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u nog geen Mijn Liander? U kunt zich hier aanmelden voor Mijn Liander. Hiervoor heeft u uw klantnummer en een factuurnummer nodig van een recente factuur die niet ouder dan 3 maanden mag zijn. Uw klant- en factuurnummer kunt u op uw factuur vinden.

 • Om opgewekte energie te kunnen gebruiken, is een elektriciteitsaansluiting nodig. Die geeft namelijk toegang tot het elektriciteitsnet. En dat niet alleen: de opgewekte stroom moet in het net zelf getransporteerd worden. Daar is transportcapaciteit voor nodig; dat is ruimte in het elektriciteitsnet. Afhankelijk van de kabel die op een bepaalde plek in het net ligt, kan er een bepaalde capaciteit door die kabel heen vervoerd worden. Op sommige plekken wordt er meer energie opgewekt dan waar de bestaande kabels voor gemaakt zijn. Die kabels liggen namelijk al tientallen jaren in de grond en zijn destijds gemaakt om veel minder energie door te laten. Dat was vroeger voldoende, maar nu niet meer. Daarom is het nodig dat we dikkere kabels in de grond leggen of andere slimme oplossingen ontwikkelen.

 • Op plekken waar we zien dat het net de maximale capaciteit gaat bereiken, is het nodig om het elektriciteitsnet uit te breiden of te verzwaren. Dit betekent meer en dikkere elektriciteitskabels in de grond en/of extra verdeelstations voor elektriciteit. Om dit mogelijk te maken in de Noordoostpolder, investeert Liander in het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet. Het realiseren van extra capaciteit in het net, duurt wel een aantal jaren.

 • Door het toenemende gebruik van elektriciteit en de enorme groei van het opwekken van elektriciteit, is op sommige plekken in het net de maximale capaciteit bereikt en kunnen we daar tijdelijk niet nog meer vermogen gaan transporteren. In deze gevallen is het noodzakelijk om tijdelijk een transportbeperking op te leggen. Dit geldt voor nieuwe aansluitingen en voor bestaande aansluitingen die meer vermogen willen gaan gebruiken dan ze tot dan toe deden.
  Dat betekent dat er wel een mogelijkheid is om een aansluiting te laten realiseren, maar er is tijdelijk niet de mogelijkheid om de volledige capaciteit van deze aansluiting te benutten.
  Liander kan een transportbeperking opleggen aan zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting. Wij realiseren ons dat dit gevolgen kan hebben voor toekomstige bedrijfsplannen.

 • Er zijn meerdere redenen waarom we het elektriciteitsnet niet onmiddellijk en overal tegelijkertijd kunnen uitbreiden.
  Op het moment dat wij keuzes hebben gemaakt en weten waar we in het net gaan investeren, dan gaan we in overleg met bijvoorbeeld gemeentes en provincies. Deze moeten soms bestemmingsplannen aanpassen en altijd moeten we vergunningen aanvragen. Dat kost tijd; vaak een aantal jaren.

  Het geld dat wij uitgeven, is maatschappelijk geld. Dus maken we zorgvuldige afwegingen over hoe en waar we dat geld aan uitgeven. De kabels in het net moeten 40 jaar blijven liggen en zo optimaal mogelijk hun werk kunnen doen. Daarmee houden we het net betaalbaar.

 • De vraag naar het leveren en terugleveren van energie neemt sneller toe dan de tijd die nodig is om het net aan te passen.
  Het elektriciteitsnet overal verzwaren, is daarnaast onbetaalbaar. Om het energienet toegankelijk en  betaalbaar te houden, zullen we dus naar andere opties moeten kijken. Bijvoorbeeld door slimmer gebruik te maken van de beschikbare capaciteit in het net.
  Vergelijk het met het uitbreiden van een snelweg. Dat gebeurt ook niet altijd en overal waar het druk is. Soms wordt er ergens anders een extra weg aangelegd om het verkeer te ontlasten. Of worden er verkeerslichten gebruikt om tijdens de spits het verkeer te doseren.