Nijmegen Noord

Nijmegen Noord

In Nijmegen-Noord zijn in korte tijd veel woningen, een groot industrieterrein en een windpark gerealiseerd. Daarnaast staan er nóg een windpark en een aantal zonneweides op de planning. Vraag en aanbod van elektriciteit ontwikkelen zich daardoor sneller dan verwacht.

Hoe lost Liander dit op?

Liander werkt hard aan de realisatie van een nieuw elektriciteitverdeelstation om in de extra elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien. Deze is naar verwachting in 2023 gereed.

Wat doen we in de tussentijd?

Omdat het naar verwachting vier jaar duurt voordat het elektriciteitverdeelstation klaar is, gebruikt Liander een flexibiliteitsmarkt als tussenoplossing om hoge stroompieken in het lokale elektriciteitsnet te voorkomen. In een flexibiliteitsmarkt worden vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afgestemd. Bekijk ook de video over de flexibiliteitsmarkt in Nijmegen-Noord.