Neerijnen en Bommelerwaard

Neerijnen

De Gelderse regio's Neerijnen en Bommelerwaard zijn erg in trek bij tuinders. Naast de bestaande tuinders die door bedrijfsuitbreiding of innovaties extra vermogen vragen, trekken deze regio’s ook nieuwkomers. Vooral sinds de provincie Gelderland deze regio's heeft aangewezen als intensiveringsgebied voor glastuinbouw. Naast tuinders vragen ook andere bedrijven een uitbreiding of aansluiting op het elektriciteitsnet. In de Bommelerwaard lopen we tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan. In Neerijnen heeft het verdeelstation de maximale capaciteit bereikt.

Hoe lost Liander dit op?

Om te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en beschikbaar blijft voor onze klanten, breiden we de capaciteit van het elektriciteitsnet uit. Daarvoor onderzoeken we hoe we het bestaande verdeelstation kunnen uitbreiden én een nieuw verdeelstation kunnen bouwen. Daarover zijn we in gesprek met landelijke netbeheerder TenneT en de betrokken gemeentes.

Voor de Bommelerwaard starten we in het najaar van 2019 met het realiseren van kabelverbindingen richting Zuilichem. Daar bouwen we een nieuw verdeelstation dat naar verwachting in 2023 gereed zal zijn.

Wat doen we in de tussentijd?

Om te voorkomen dat het verdeelstation te zwaar belast raakt, moeten we een tijdelijke transportbeperking invoeren voor klanten die meer elektrisch vermogen willen afnemen dan wij nu contractueel zijn overeengekomen. Dit geldt voor zakelijke grootverbruikers die op het verdeelstation Neerijnen zijn aangesloten. Als we deze maatregel niet nemen, kan dat uiteindelijk leiden tot stroomuitval in dit gebied. 

Verder onderzoeken we of klanten van verdeelstation Neerijnen kunnen worden doorgeschakeld naar een verdeelstation in de buurt waar nog wel capaciteit beschikbaar is. We noemen dit ‘flexnet’. Ook worden voorbereidingen getroffen om incidentele pieken te kunnen opvangen. Op deze manier komt er tijdelijk capaciteit beschikbaar.

Neem contact op als u meer elektriciteit nodig heeft

In de regio Bommelerwaard is op bepaalde plaatsen nog ruimte voor zakelijke klanten om het elektrisch vermogen te verhogen, maar slechts onder bepaalde voorwaarden. Neem daarom contact met ons op als u binnenkort meer elektriciteit nodig heeft. Dit geldt voor nieuwe en bestaande aansluitingen.

Terugleveren van energie: neem zo vroeg mogelijk contact met ons op

Voor het terugleveren van opgewekte elektriciteit gelden in beide regio's op dit moment nog geen beperkingen. Voor grote initiatieven is het wel verstandig zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen om te kijken of er ruimte is op het net. Dit kan via het telefoonnummer 088 542 63 62.

Veelgestelde vragen transportschaarste Neerijnen

 • In de directe omgeving van Neerijnen heeft het netwerk de maximale capaciteit inmiddels bereikt. De volgende postcodegebieden zijn aangesloten op het elektriciteitverdeelstation Neerijnen: 4014, 4061, 4063, 4064, 4156, 4157, 4158, 4174, 4175, 4176, 4181, 4182, 4184, 4185, 4191, 4194.

  Deze postcodes zijn aangesloten op verdeelstation Neerijnen

 • Om te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze klanten, is het nodig dat we capaciteit van het stroomnet uitbreiden. Daarvoor onderzoeken we momenteel hoe we in deze regio het bestaande verdeelstation voor elektriciteit kunnen uitbreiden én we onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw verdeelstation. Daarover zijn we in gesprek met landelijke netbeheerder TenneT en de betrokken gemeentes. De doorlooptijd van een uitbreiding van het elektriciteitsnet is 4 tot 5 jaar.

 • Op het verdeelstation zijn ongeveer 120 grootverbruik klanten aangesloten en een groot aantal woonhuizen en kleinere bedrijven. Mogelijke beperkingen gelden alleen voor zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting.

 • Het gebied is met name erg in trek bij tuinders. Bestaande tuinders in het gebied hebben door bedrijfsuitbreiding of innovatieve ontwikkelingen extra vermogen nodig.
  Omdat de provincie Gelderland de regio heeft aangewezen als intensiveringsgebied voor glasbouw, trekt het gebied ook veel nieuwkomers. Liander ontving daardoor in het afgelopen jaar nog meer aanvragen voor extra vermogen.

 • Als we niets doen, dan is de kans aanwezig dat de transportkabels van het verdeelstation te zwaar belast raken. Dat kan uiteindelijk leiden tot stroomuitval in het gebied. Daarom breiden wij het stroomnet uit en zijn wij vroegtijdig in gesprek met onze klanten in het gebied.

 • Elke klant die aangesloten is op het elektriciteitsverdeelstation Neerijnen, ontvangt op korte termijn een e-mail van Liander. In deze e-mail staat wat er mogelijk is in de specifieke situatie van de klant. Heeft een klant extra transportvermogen nodig en valt dit binnen deze mogelijkheden? Dan wordt de aanvraag gehonoreerd. Valt de aanvraag buiten de mogelijkheden? Dan bekijkt Liander per situatie wat de opties voor deze klant zijn.

 • Heeft u vragen over de transportschaarste in de regio's Neerijnen en Bommelerwaard? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088 542 63 62.