Gelderse regio's Neerijnen en Bommelerwaard

Neerijnen

De Gelderse regio's Neerijnen en Bommelerwaard zijn erg in trek bij tuinders. Naast alle bestaande tuinders in het gebied, die door bedrijfsuitbreiding of innovaties extra vermogen vragen, trekken deze regio's nieuwkomers. Vooral sinds de provincie Gelderland de regio's heeft aangewezen als intensiveringsgebied voor glasbouw. Liander heeft daardoor nog meer aanvragen voor extra elektriciteitsvermogen ontvangen. In de regio Bommelerwaard lopen we tegen de grenzen van de beschikbare elektrische capaciteit aan. In de regio Neerijnen heeft het elektriciteitsverdeelstation de maximale capaciteit bereikt.

Hoe lost Liander dit op?
Om te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze klanten, is het nodig dat we de capaciteit van het stroomnet uitbreiden. Daarvoor onderzoeken we momenteel hoe we in deze regio het bestaande verdeelstation voor elektriciteit kunnen uitbreiden én een nieuw verdeelstation kunnen bouwen. Daarover zijn we in gesprek met landelijke netbeheerder TenneT en de betrokken gemeentes.

Wat doen we in de tussentijd?
Het verdeelstation voor elektriciteit in Neerijnen heeft inmiddels de maximaal beschikbare capaciteit bereikt. Om te voorkomen dat de elektriciteitskabels te zwaar belast raken, moeten we een tijdelijke transportbeperking invoeren wanneer een klant meer elektrisch vermogen wil afnemen dan wij nu contractueel zijn overeen gekomen. Dit geldt voor zakelijke grootverbruikers die op het verdeelstation Neerijnen zijn aangesloten. Als we deze maatregel niet nemen, kan dat uiteindelijk leiden tot stroomuitval in dit gebied. 

Neem contact op als u meer elektriciteit nodig heeft
Ook in de regio Bommelerwaard loopt Liander tegen de grenzen van de beschikbare elektrische capaciteit aan. Op bepaalde plaatsen is hier nog ruimte voor klanten om het elektrisch vermogen te verhogen, maar slechts onder bepaalde voorwaarden. Zakelijke klanten die hier zijn gevestigd en binnenkort meer elektriciteit nodig hebben, roepen wij op contact met ons op te nemen en de mogelijkheden te bespreken. Dit geldt voor zowel nieuwe aansluitingen als voor bestaande aansluitingen.

Terugleveren van energie: neem zo vroeg mogelijk contact met ons op
Voor het terugleveren van opgewekte elektriciteit gelden in beide regio's op dit moment geen beperkingen. Voor grote initiatieven is het wel verstandig zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen om te kijken of er ruimte is op het net. Dit kan via het telefoonnummer 088 542 63 62.

Veelgestelde vragen transportschaarste Neerijnen

 • In de directe omgeving van Neerijnen heeft het netwerk de maximale capaciteit inmiddels bereikt. De volgende postcodegebieden zijn aangesloten op het elektriciteitverdeelstation Neerijnen: 4014, 4061, 4063, 4064, 4156, 4157, 4158, 4174, 4175, 4176, 4181, 4182, 4184, 4185, 4191, 4194.

  Deze postcodes zijn aangesloten op verdeelstation Neerijnen

 • Om te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze klanten, is het nodig dat we capaciteit van het stroomnet uitbreiden. Daarvoor onderzoeken we momenteel hoe we in deze regio het bestaande verdeelstation voor elektriciteit kunnen uitbreiden én we onderzoeken de mogelijkheden voor een nieuw verdeelstation. Daarover zijn we in gesprek met landelijke netbeheerder TenneT en de betrokken gemeentes. De doorlooptijd van een uitbreiding van het elektriciteitsnet is 4 tot 5 jaar.

 • Op het verdeelstation zijn ongeveer 120 grootverbruik klanten aangesloten en een groot aantal woonhuizen en kleinere bedrijven. Mogelijke beperkingen gelden alleen voor zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting.

 • Het gebied is met name erg in trek bij tuinders. Bestaande tuinders in het gebied hebben door bedrijfsuitbreiding of innovatieve ontwikkelingen extra vermogen nodig.
  Omdat de provincie Gelderland de regio heeft aangewezen als intensiveringsgebied voor glasbouw, trekt het gebied ook veel nieuwkomers. Liander ontving daardoor in het afgelopen jaar nog meer aanvragen voor extra vermogen.

 • Als we niets doen, dan is de kans aanwezig dat de transportkabels van het verdeelstation te zwaar belast raken. Dat kan uiteindelijk leiden tot stroomuitval in het gebied. Daarom breiden wij het stroomnet uit en zijn wij vroegtijdig in gesprek met onze klanten in het gebied.

 • Elke klant die aangesloten is op het elektriciteitsverdeelstation Neerijnen, ontvangt op korte termijn een e-mail van Liander. In deze e-mail staat wat er mogelijk is in de specifieke situatie van de klant. Heeft een klant extra transportvermogen nodig en valt dit binnen deze mogelijkheden? Dan wordt de aanvraag gehonoreerd. Valt de aanvraag buiten de mogelijkheden? Dan bekijkt Liander per situatie wat de opties voor deze klant zijn.

 • Heeft u vragen over de transportschaarste in de regio's Neerijnen en Bommelerwaard? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 088 542 63 62.