Innovatieve oplossingen transportschaarste

Innovatie bij transportschaarste

Liander houdt de kosten die de energietransitie met zich meebrengt zo laag mogelijk. Grote investeringen aan het netwerk kosten veel geld. Waar mogelijk proberen we dit met innovatieve oplossingen te voorkomen.

Flexibiliteitsmarkt

Een van die oplossingen is het inrichten van een flexibiliteitsmarkt. Dat doen we al in Nijmegen-Noord. Daar proberen we de vraag en het aanbod aan elektriciteit goed op elkaar af te stemmen en zo piekbelasting te voorkomen. Dit is een tussenoplossing, omdat het een stuk duurder is dan onze eigen netten aan te passen. In een flexmarkt kopen wij namelijk beschikbaarheid van elektrisch vermogen buiten het vermogen dat in ons netwerk zit. De grote vraag naar vermogen speelt in een aantal van de regio’s waar Liander netbeheerder is. Bekijk ook de video van Scholt Energy over de flexibiliteitsmarkt in Nijmegen-Noord.

Slimmer omgaan met redundantie

Liander zorgt er bij het aansluiten van een klant (bijvoorbeeld een bedrijf, woonwijk of zonneweide) altijd voor dat er ook voldoende ‘redundantie’ in het elektriciteitsnet zit. Concreet betekent dit dat er extra kabels en installaties aanwezig zijn. Bij een storing kan het elektriciteitstransport dan sneller worden hersteld. Ook is onderhoud aan het net mogelijk zonder dat grote groepen klanten zonder elektriciteit komen te zitten.

Voor opwekkers van elektriciteit is Liander begonnen om slimmer om te gaan met deze redundantie. Als het gaat om een aansluiting met alleen opwek, kan een klant vanaf nu vrijwillig kiezen om tijdelijk te worden afgeschakeld bij een storing of onderhoud. Hierdoor kunnen opwekkers zoals zonneweiden en windparken veel sneller worden aangesloten en kan Liander op een efficiëntere wijze omgaan met het plannen van capaciteitsuitbreiding van het elektriciteitsnet.