Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol en een wereldwijd internetknooppunt populair bij datacenters. De Haarlemmermeer is ook in trek als gebied voor grootschalige glastuinbouw én voor woningbouw. De bedrijven kennen een grote vraag naar energie. Ook Schiphol vraagt om meer elektriciteit. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is niet meer voldoende om aan de vraag te voldoen. 

Hoe lost Liander dit op?

TenneT en Liander zijn voornemens om een nieuw elektriciteitverdeelstation te realiseren in het gebied rond de rijksweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout. Het nieuwe station wordt aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk met ondergrondse 150kV-kabel vanaf de verdeelstations Vijfhuizen in Haarlemmermeer en Nieuwe Meer in Amsterdam. Op dit moment wordt gezocht naar een geschikte locatie voor het nieuwe elektriciteitverdeelstation.

Wat doen we in de tussentijd?

Tot het net is uitgebreid, kampen we met schaarste aan transportcapaciteit. Nieuwe aanvragers moeten wachten totdat het net voldoende is uitgebreid. Liander kijkt naar slimme oplossingen om het bestaande net nog beter te benutten.