Friesland

Friesland

In Friesland is onvoldoende capaciteit om extra zonneparken te verwerken. Klanten in de gebieden rondom Buitenpost, Oosterwolde en op Ameland (aansluitstation bij Dokkum) hebben daarom te maken met transportbeperkingen. Naar verwachting neemt het aanbod van zonnestroom in Friesland de komende jaren enorm toe. In de periode 2020 – 2050 verwacht Liander een dat gevraagde capaciteit met een factor twintig toeneemt.

Hoe lost Liander dit op?
Wij realiseren momenteel de aansluiting van twaalf zonneweiden Daarvoor moeten wij onze kabels en installaties verzwaren. Zo breiden we elektriciteitsverdeelstation Oosterwolde uit  (80 MVA extra) en het elektriciteitsverdeelstation in Wolvega (30 MVA extra). Eén zonnepark van 10 MVA wordt rechtstreeks aangesloten op elektriciteitsverdeelstation Bergum. Daarmee wordt het capaciteitsprobleem bij Buitenpost opgelost. We bereiden een project voor om de capaciteit op Ameland te vergoten. Tenslotte zijn er vergaande plannen om een nieuw onderstation te bouwen in de regio Bolsward-Zurich.

Wat doen we in de tussentijd?
In de drie gebieden waar nu sprake is van overbelasting, kunnen de uitbaters van zonneparken (maar ook particulieren) wel een aanvraag doen voor teruglevering op het net maar worden geconfronteerd met een transportbeperking. Met uitzondering van één locatie – namelijk Ameland – waar de gemeente heeft aangegeven dat de particulieren voorrang krijgen op teruglevering op het net in plaats van de elektriciteit vanuit het zonnepark.