Flevoland

Flevoland

Flevoland kent veel landelijk gebied, dat zich goed leent voor de opwek van duurzame energie. Het aantal windmolens en zonneparken die duurzame energie opwekken groeit snel. Het terugleveren van energie is een goede ontwikkeling, maar heeft een grote impact op ons netwerk.

Elektriciteitsnet ontworpen voor minder energie

Het elektriciteitsnet in Flevoland is oorspronkelijk ontworpen om stroom van gas- en kolencentrales naar de gebruikers te transporteren. Het net is niet ontworpen voor grootschalige levering én teruglevering van energie in gebieden waar de kabel doorgaans 'dun' is.

Toenemende opwek van en vraag naar energie

De groeiende opwek van energie door windmolens en zonneparken heeft een grote impact op het energienet. Het elektriciteitsnetwerk in Flevoland is oorspronkelijk ontworpen om alle gebruikers van elektriciteit in de stad, de dorpen en in het landelijk gebied van elektriciteit te voorzien, zoals dat bij de ontwikkeling van Flevoland ontworpen is. De kabels zijn vroeger niet ontworpen voor de levering én teruglevering van energie in landelijke gebieden. De kabels zijn hier namelijk doorgaans lang en ‘dun’. Uiteraard hebben we nodige aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet gedaan en passen we het net continu aan.

Gebieden transportschaarste in Flevoland

Gebied Waar precies? Wat is het probleem? Wat is de oplossing? Meer informatie
Noordoostpolder Ens, Urk, Emmeloord en Espel De kabels zijn vroeger niet ontworpen voor de levering én teruglevering van energie in landelijke gebieden Verzwaren van het stroomnet Meer info
Flevopolder Dronten De kabels van vroeger zijn niet ontworpen voor de levering én teruglevering van energie in landelijke gebieden Verzwaren van het stroomnet Meer info