Stijgende vraag naar energie: impact op elektriciteitsnet

Stijgende vraag naar energie: impact op elektriciteitsnet

Door de groeiende economie is de laatste jaren een grote vraag naar elektriciteit ontstaan. Meer nieuwe bedrijven, uitbreiding van bestaande bedrijven, toename van het aantal elektrische auto’s en een sterke groei van het aantal datacenters veroorzaken deze toegenomen vraag. Dit heeft een grote impact op het elektriciteitsnet en soms gevolgen voor zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting.

Sterke vraag naar elektriciteit

Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s in Nederland groeide tussen 2010 en juni 2018 van 400 naar 122.000. Daarmee zijn we koploper in Europa. Ook het oppervlak van datacenters groeit in ons land met 15% per jaar. Het merendeel is gevestigd in een straal van 50 km rond Amsterdam. Ter illustratie: een gemiddeld datacenter vraagt het vermogen van een stad als Hoorn, met zo’n 70.000 inwoners. Een groot datacenter als een stad met 175.000 inwoners, zoals Nijmegen. Daarnaast neemt de drukte op het elektriciteitsnet nog verder toe doordat zonneparken en windmolens steeds meer energie terug leveren aan het net.

Op onze website staat een overzicht: hierin ziet u waar de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet is bereikt of in zicht is.

Uitbreiding capaciteit elektriciteitsnet

Om aan de stijgende vraag naar energie tegemoet te komen, onderzoekt Liander per situatie wat de beste oplossing is. We breiden onder andere het elektriciteitsnet uit: meer en dikkere kabels in de grond en nieuwe verdeelstations voor elektriciteit. Voor onderhoud en uitbreiding investeren we in 2019 € 844 miljoen in het energienet. Naast het uitbreiden van het net, zijn er ook andere mogelijkheden. Een verdeelstation is namelijk een dure oplossing en het bouwen ervan kan 3 tot 7 jaar duren.

Tijdelijk minder uitbreiding van vermogen voor zakelijke klanten

Soms groeit de vraag naar elektriciteit lokaal zo snel, dat het onze zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting minder mogelijkheden krijgen voor extra vermogen. Dan heeft een klant wel een aansluiting voor elektriciteit, maar kan hij helaas tijdelijk niet de volledige capaciteit van de aansluiting gebruiken. Dat vinden wij heel vervelend. Vooralsnog komt dit alleen voor bij een aantal zakelijke klanten met een aansluiting voor grootverbruik. Het heeft geen gevolgen voor consumenten.

Congestiemanagement

Dreigt een tekort aan elektriciteit? Dan is Liander wettelijk verplicht de mogelijkheid van congestiemanagement te onderzoeken. Door congestiemanagement kan de capaciteit van het net beter benut worden. Het zorgt ervoor dat, daar waar er een tekort is aan elektriciteit, de beschikbare elektriciteit goed verdeeld wordt. Dat is een tijdelijke maatregel tot de capaciteit op het net is uitgebreid.

Oplossingen voor extra capaciteit elektriciteitsnet

Verschillende oplossingen zorgen voor meer capaciteit op het net. Daar werken wij hard aan. Ze variëren van oplossingen die snel te realiseren zijn tot kostbare oplossingen die een lange voorbereidingstijd vragen.

 

Elektriciteit afnemen: slimme oplossingen waar Liander aan werkt

 • Oplossingen als ’slim laden’ kunnen voorkomen dat de druk op het net verder toeneemt. Als iedereen aan het einde van de dag tegelijkertijd zijn auto oplaadt, wordt het elektriciteitsnet te veel belast. Daarom is het slimmer auto’s in de straat op te laden als de vraag naar elektriciteit van huishoudens laag is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de nacht. Door het ook interessant te maken op andere momenten op te laden, wordt de vraag naar elektriciteit meer verdeeld over de dag en zo wordt het net minder belast.

  Meer weten? Bekijk de video over slim laden.

 • In bepaalde gevallen kunnen we zakelijke klanten aansluiten op een ander deel van het elektriciteitsnet. We noemen dat ‘flexnet’. Dan trekken we bijvoorbeeld een kabel naar een andere verdeelstation waar capaciteit beschikbaar is. Het duurt ongeveer 1 tot 2 jaar om de vergunningprocedures te doorlopen en dit technisch voor elkaar te krijgen.

 • Met een flexmarkt proberen we vraag en aanbod van energie flexibel op elkaar aan te passen. Dit kan door het verbruik van elektriciteit te verplaatsen naar een ander moment. Ook kan energie tijdelijk worden opgeslagen. Zo ontstaat de gewenste flexibiliteit en kunnen pieken in het elektriciteitsnet worden voorkomen.

  Op het moment dat Liander een tekort aan transportcapaciteit in het net verwacht, vragen wij aan een aggregator om dit op te lossen. Een aggregator is een bedrijf dat het vermogen bij bedrijven of consumenten kan sturen. Zo kan bijvoorbeeld een koelhuis zijn vriescellen twee uur uitzetten op het moment dat veel mensen tegelijkertijd energie verbruiken. Daarmee komt extra capaciteit beschikbaar voor een andere klant. Wanneer de temperatuur te veel stijgt, en de piek voorbij is, zet het koelhuis de vriescellen weer aan. 

  Dit gebeurt uiteraard alleen wanneer deelnemende bedrijven of consumenten daar toestemming voor geven en tegen een vergoeding. Door deze sturing ontstaat flexibiliteit. De aggregator verhandelt deze flexibiliteit op de flexmarkt en verkoopt die bijvoorbeeld aan de netbeheerder of een energiebedrijf. Het aansturen gebeurt volledig automatisch, binnen de grenzen die de klanten hebben gesteld en volgens afspraken die van tevoren zijn vastgelegd.

  De inzet van flexibiliteit van energie is van grote waarde voor het toekomstige netbeheer in Nederland. Liander zet daarom in op de ontwikkeling van flexmarkten waar dat mogelijk is. 

   

 • In sommige gebieden waar het druk is op het elektriciteitsnet, biedt congestiemanagement een tijdelijke oplossing. Per gebied onderzoeken zoeken wij of congestiemanagement mogelijk is.

  Met congestiemanagement verdelen we de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet en maken we efficiënter gebruik van de ruimte die er is. Dit doen we op momenten dat de vraag naar transport van elektriciteit hoger is dan wat het elektriciteitsnet aankan. Is deze vraag op een bepaald tijdstip te groot? Dan kunnen grootverbruik klanten tijdelijk en tegen betaling minder elektriciteit verbruiken of terugleveren. De ruimte die daarmee vrijkomt, kunnen wij verdelen onder andere klanten. Zo krijgen meer klanten hun gewenste elektrische vermogen.  

  U vindt meer informatie over congestiemanagement op onze website.