Spanningsloos stellen

Spanningsloos

Wilt u tijdelijk de spanning van uw elektriciteitsaansluiting afhalen? Bijvoorbeeld omdat u onderhoud wilt plegen of een noodstroomtest uit wilt voeren? Dat kan. Log in met uw account op Mijn Liander en dien daar het aanvraagformulier in. 

Let op: het proces om een aanvraag in te dienen is veranderd.

Wat kunt u verwachten?

  • U vult in wanneer u de spanning wilt onderbreken en voor hoe lang. Let erop dat u de aanvraag minstens drie weken van tevoren indient!
  • Op basis van uw aanvraag nemen wij contact met u op en en plannen we de werkzaamheden onder voorbehoud in. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de gewenste datum en tijd.
  • U ontvangt per e-mail een offerte en een formulier waarmee u uw installatieverantwoordelijke aanwijst (alleen van toepassing op middenspanningsaansluitingen).
  • Nadat u de offerte en het formulier getekend retour heeft gestuurd, worden de werkzaamheden definitief ingepland.
  • Op de afgesproken datum komt een monteur langs om de spanning te onderbreken.
  • Wanneer u klaar bent, zet de monteur de spanning er weer op.
  • U ontvangt per e-mail een factuur voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Het vrijschakelen buiten kantoortijden* (tijdens de avonduren of in het weekend) is mogelijk. Hiervoor geldt echter een langere doorlooptijd (zes weken) en hogere kosten.
*Kantoortijden 8:00-17:00 uur

Tijdelijk onderbreken

Wilt u de spanning op uw aansluiting tijdelijk onderbreken omdat u uw installatie wilt wijzigen? Neem dan contact met ons op. Mogelijk moet Liander dan ook iets wijzigen in de aansluiting.

Wilt u tijdelijk de druk van uw gasaansluiting afhalen? Bijvoorbeeld omdat u onderhoud wilt plegen? Dat kan. Log in met uw account op Mijn Liander en dien daar het aanvraagformulier in. 
*Op dit moment is er nog geen formulier beschikbaar specifiek voor gas. U kunt gebruik maken van het elektraformulier dat ook in Mijn Liander staat.