Proces verwijderen aansluiting

Dit stappenplan geeft u inzicht in wat er komt kijken bij het verwijderen van een grootverbruik aansluiting. Wat Liander doet en wat u zélf moet regelen. 

Dit kunt u doen:

1

1 - Aansluiting bepalen

Bent u van plan met uw bedrijf te stoppen? Dan kunt u de aansluiting laten verwijderen.

Een erkende installateur
Wij raden u aan een erkende installateur te betrekken bij het verwijderen van uw aansluiting. Deze zorgt dat de verwijdering veilig en spoedig verloopt.

Vraag uw aansluiting op tijd aan
Door tekorten bij netbeheerders zijn onze levertijden helaas fors toegenomen. De gemiddelde levertijd van Liander bedraagt namelijk momenteel 1,5 jaar, ook voor het verwijderen van uw aansluiting.  Wij raden u dus aan om op tijd uw aanvraag in te dienen via onze website. 

Kleinverbruik aansluiting terug
Mocht u een kleinverbruik aansluiting in de plaats van uw grootverbruik aansluiting willen, dan kan dat. U kunt dit vermelden in uw aanvraag, zodat wij deze overgang van grootverbruik naar kleinverbruik soepel kunnen laten verlopen

2

2 - Wat kost uw aansluiting?

Vaste tarieven voor demontage
Voor het verwijderen van uw aansluiting geldt een vast tarief tot 25 meter. Voor elke meter meer wordt een meerprijs berekent. U kunt deze kosten vinden door naar onze tarieven pagina te gaan, en te zoeken naar stroom. Vervolgens kunt u bij verwijderen aansluiting de tarieven vinden die gelden voor dat jaar.

Wij nemen contact met u op
Binnen 5 werkdagen na uw offerte-aanvraag nemen wij contact met u op om deze te bespreken. Vanwege de grote vraag naar aansluitingen kan het zijn dat het maken van een offerte langer duurt dan u van ons gewend bent. Vraag uw aansluiting dus zo vroeg mogelijk aan.

3

3 - Opdrachtbevestiging

Bent u akkoord met de offerte?
Stuur ons dan de volgende documenten retour: 

 • de getekende opdrachtbevestiging 

Is het totaalbedrag hoger dan € 5000, dan voldoet een aanbetaling 20%. Is het bedrag lager dan € 5000, dan wordt het gehele bedrag vooraf in rekening gebracht. Afhankelijk van uw aansluiting en lengte van de kabel kan het dus gebeuren dat u het volledige bedrag in een keer moet voldoen.

Dit doet Liander:

4

4 - Voorbereiding Liander

Om te bepalen wat er nodig is om uw aansluiting te verwijderen, komen wij vaak vooraf bij u kijken (schouwen). Ook regelen wij voor u de benodigde vergunningen en het bodemrapport voor de openbare grond.

Regelen voor de schouwing 

 • Om te kunnen schouwen dient u aan de volgende punten te voldoen: 
 • Het tracé waar de kabel komt te liggen is vrij van obstakels en goed bereikbaar. 
 • Het pand is glasdicht.  
 • De meterkast is bouwkundig gereed. 
 • Er staan geen steigers op of in de nabijheid van het tracé. 
 • Het tracé op eigenterrein is door u, in overleg met de aannemer, uitgezet. 

Dit kunt u doen:

5

5 - Voorbereiding klant

Naast dat Liander het een en ander regelt, dient u zelf ook enkele zaken te regelen, namelijk:

 • De schone grond verklaring (bij voorkeur uitgevoerd volgens de CROW publicatie)

Regelen voor de ruimte en het tracé

 • Deze zijn asbestvrij en toegankelijk voor de aansluiting, kabels en leidingen

Dit doet Liander:

6

6 - Definitieve planning

Detailplanning
Vier weken voordat we uw aansluiting verwijderen maken we samen met u de detailplanning. Vergeet deze detailplanning niet te delen met uw installateur en meetbedrijf. Zorg er ook voor dat zij aanwezig zijn wanneer Liander de aansluiting verwijdert.

Facturatie
Heeft u al een aanbetaling van 20% gedaan? Dan vragen wij u nu de volgende 70% te betalen voordat de werkzaamheden starten. Op een later moment ontvangt u een factuur voor de resterende 10%. Als u de factuur in een keer heeft voldaan, dan zult u geen betalingsmogelijkheden meer ontvangen.

7

7 - Werkzaamheden Liander

Liander start met het uitvoeren van de werkzaamheden
Denk hierbij aan graafwerkzaamheden, kabelwerkzaamheden en montage. 

Dit kunt u doen:

8 - Werkzaamheden klant

Aansluiting verwijderen
Uw aansluiting kan nu verwijderd worden. Wij maken een afspraak om uw aansluiting te verwijderen. Het is daarvoor noodzakelijk dat u zelf een aantal zaken regelt. Als u deze zaken niet heeft geregeld, kunnen wij uw aansluiting helaas niet verwijderen.

 1. Mogelijk: zet de periodieke kosten stop voor de aansluiting. U kunt uw eenmalige kosten stopzetten. Hiervoor sturen wij een monteur langs, om de installatie veilig af te schakelen. U kunt hierdoor de installatie niet meer gebruiken. Ook brengt het langs sturen van de monteur kosten met zich mee. Als u meer wilt weten of het stopzetten van uw periodieke betaling voordelig is, kunt u contact opnemen met onze klantenservice
 2. Geef aan ons door wie uw installatieverantwoordelijke* is. Dit doet u door het invullen van het formulier ‘aanwijzing installatieverantwoordelijke’, dat u heeft ontvangen bij de opdrachtbevestiging. Het door u ondertekende formulier stuurt u naar het Offerteteam van Liander. Op het formulier zelf vindt u het juiste e-mailadres.
 3. Om een elektriciteitsaansluiting te verwijderen, is het nodig dat uw installatieverantwoordelijke controleert of uw eigen installatie veilig is. Daarna ondertekent zowel de installatieverantwoordelijke als uzelf afzonderlijk een gereedmeldingsformulier. Deze formulieren ontving u bij de opdrachtbevestiging. Stuur beide formulieren alstublieft naar het Offerteteam van Liander. 
 4. Voor een gasaansluiting controleert uw installateur of de installatie veilig is. U ondertekent en verstuurt zelf een gereedmeldingsformulier. Dit formulier hebt u ontvangen bij de opdrachtbevestiging. Stuur dit formulier ondertekend retour naar het Offerteteam van Liander. 
 5. Betaal de factuur voor de resterende 10% -indien van toepassing.
 6. Geef de demontage van uw aansluiting door aan uw meetbedrijf en energieleverancier. Wij adviseren dit minimaal 15 werkdagen voor de nog nader te bepalen uitbedrijfstellingsdatum te doen. Zodra u het contract opzegt, kunt u geen stroom of gas meer ontvangen.

*Het aanwijzen van een installatieverantwoordelijke is alleen van toepassing als u een aansluiting op middenspanning heeft aangevraagd. Voor een gasaansluiting hoeft u geen installatieverantwoordelijke door te geven.