Wat regel ik bij een verhuizing?

Aansluiting voldoet

Wat regelt u als u een grootzakelijke energieaansluiting hebt en u gaat verhuizen? Of wat te doen als u een bestaande grootzakelijke aansluiting overneemt? Maak de keuzes die voor u van toepassing zijn en bekijk wat er geregeld moet worden.

Bent u huurder en heeft u een contract met Liander voor de energievoorziening? Of wilt u een contract met Liander aangaan? Let er dan op dat u ook eigenaar bent/wordt van de aansluiting. Hiermee bent u ook verantwoordelijk voor eventuele kosten als u de aansluiting wilt wijzigen of verwijderen. Gaat u  het pand verlaten? Maak dan goede afspraken met de eigenaar van het pand over de verantwoordelijkheden met betrekking tot de aansluiting.

Volgens de Elektriciteitswet bent u grootverbruiker van elektriciteit als uw aansluiting groter is dan 3 x 80 ampère. De grens voor grootverbruik gas ligt volgens de Gaswet op 40 m3 per uur (groter dan G25). 

De aansluiting voldoet aan mijn behoeftes

Als grootzakelijke klant heeft u met drie partijen te maken. In sommige gevallen is er ook sprake van een vierde partij.

1. Uw meetbedrijf

Iedere grootzakelijke klant is wettelijk verplicht een meetbedrijf te hebben. Het meetbedrijf verzorgt de opname van standen en verbruiken en communiceert dit vervolgens naar uw netbeheerder. De netbeheerder verstuurt deze verbruiken maandelijks naar de energieleverancier.

2. Uw netbeheerder

Wij zijn uw netbeheerder. Een netbeheerder transporteert elektriciteit en/of gas. Hierin zijn wij verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de infrastructuur. De netbeheerders zijn regiogebonden.

3. Uw energieleverancier

Een energieleverancier verzorgt de administratieve afhandeling en afrekening van energie aan de gebruiker. U gaat een overeenkomst aan met een energieleverancier voor bepaalde of onbepaalde tijd. Hierin worden zaken vastgelegd zoals contracttermijn, tarieven (vaak per kWh en m3) en vastrecht.

4. Uw middenspanningsinstallateur

Bij aansluitingen vanaf 160 kVA is een transformator (trafo) nodig om de spanning te reduceren. Dit komt doordat aansluitingen vanaf deze grootte aangesloten zijn op het 10 kV-net (of hoger). Omdat de meeste apparaten op 400 of 230 volt werken brengt de transformator de spanning terug naar een lagere waarde. Voor onderhoud en beheer van uw trafo heeft u een overeenkomst met een middenspanningsinstallateur. Let op: In veel gevallen is dit dezelfde partij als uw meetbedrijf.