Elektrotechnische zaken

Elektrotechnische zaken

Op deze pagina geven wij u en uw installateur informatie over zaken waar u rekening mee dient te houden in uw eigen installatie en over zaken waar u als aangeslotene op het net van Liander verantwoordelijk voor bent.

Dit is enerzijds om te zorgen dat de grootte van uw installatie goed is afgestemd op de aansluiting met het net van Liander en anderzijds bedoeld om veilig en doelmatig elektriciteit af te nemen en de kans op nethinder te verkleinen. Klik hieronder op de verschillende onderwerpen om te lezen waar u aan moet denken bij het opstellen van uw elektrische installatie.

Onderwerpen

 • Om de veiligheid van uw installatie en de medewerkers ter plaatse te borgen, raden wij u aan een installatieverantwoordelijke aan te wijzen. Een installatieverantwoordelijke beschikt over voldoende elektrotechnische kennis door opleiding (WEB niveau 4) en/of vergelijkbare ervaring en is er verantwoordelijk voor dat u de Arbeidsomstandighedenwet rondom uw elektrische installatie naleeft.

  Let erop dat uw installatieverantwoordelijke ervaring heeft met werkzaamheden op het relevante spanningsniveau. Het kan voorkomen dat u een andere installatieverantwoordelijke nodig heeft voor laagspanning dan voor midden-/hoogspanning.
  Via het formulier 'Aanwijzing installatieverantwoordelijke' kunt u aan ons doorgeven wie uw installatieverantwoordelijke is.
 • Voor een veilige bedrijfsvoering van uw elektrische installatie is, onder andere, de wijze van aarding van groot belang. Uw installateur kan u hier verder over inlichten. Mocht u vragen hebben over het eventueel beschikbaar stellen van een aarding van Liander of het eventueel koppelen van uw aarding met die van Liander, dan kunt u contact met ons opnemen.

 • Onder nethinder verstaan we een dermate zware belasting van het net (bijvoorbeeld door het (tijdelijk) verbruiken van een hoog vermogen) dat andere klanten en/of de netbeheerder hier hinder of schade van ondervinden. U merkt dit door het knipperen van het licht.

  Nethinder wordt veroorzaakt door een verkeerde keuze, gebruik en/of aansluiten van apparatuur. Dit kan bijvoorbeeld optreden bij het inschakelen van grote apparaten zoals motoren of lasapparatuur. Een mogelijke oplossing is het installeren van een frequentieregelaar of een soft starter. Overleg met uw installateur wat voor uw installatie de passende oplossing is. De mate van nethinder is ook afhankelijk van het kortsluitvermogen van het elektriciteitsnet ter plekke. Deze kunt u of uw installateur, voor uw specifieke situatie, bij Liander opvragen.

  Wanneer uw installatie nethinder veroorzaakt, bent u aansprakelijk voor de geleden schade van zowel Liander als van andere aangeslotenen. Zorg er daarom voor dat uw installatie volgens de bepalingen zoals genoemd in de Netcode wordt gebouwd en gebruikt. Neem in geval van twijfel contact op met uw installateur.

 • Om te bepalen welke grootte aansluiting u nodig heeft, moet u weten wat het vermogen is dat u gaat vragen van het net.

  • Welke apparatuur sluit u aan op uw elektrische installatie en hoe gaat u deze gebruiken? 
  • Gebruikt u alles tegelijk? Dan heeft u een aansluiting nodig die veel vermogen aan kan.
  • Wekt u zelf energie op en/of levert u energie terug aan het net? Ook dat is iets waar u rekening mee moet houden bij het bepalen van het benodigde vermogen. 
  • Houd ook rekening met de toekomst. Wilt u nu nog niet gaan terugleveren maar volgend jaar wel? Bespreek dit dan met uw installateur. Hetzelfde geldt voor eventuele uitbreidingsplannen van uw bedrijf. 

   

  Het vermogen dat u opvraagt, heeft invloed op de dikte van de kabels die u gebruikt. Ook de lengte van de kabels draagt bij aan de benodigde dikte. Overleg met uw installateur welke kabels geschikt zijn voor uw situatie. Meer informatie kunt u vinden in o.a. de NEN-EN-IEC-61936-1.

  Liander deelt de aansluitcategorieën in op basis van kilovolt ampère (kVA). Let erop dat uw berekening ook in kVA’s wordt uitgevoerd.  
  • Om te voorkomen dat uw elektrische installatie defect raakt door overbelasting en/of kortsluiting, dient een beveiliging aanwezig te zijn. Volgens de Netcode Elektriciteit bent u verplicht uw beveiliging selectief te maken ten opzichte van de beveiliging die Liander in de aansluiting of in het voedende net toepast. Dit betekent dat, wanneer er overstroom plaatsvindt in uw installatie, uw eigen beveiliging eerst afschakelt en daarna pas die van Liander. Zo voorkomen we dat andere klanten zonder stroom komen te zitten.
  • De instellingen van de beveiliging dienen door uw installateur op de juiste waarde te worden ingesteld. Hierbij dient u rekening te houden met de beveiligingsinstellingen die Liander hanteert voor het net. Vraag bij ons na welke beveiligingsinstellingen Liander gebruikt om er zeker van te zijn dat u aan uw verplichtingen uit de Netcode voldoet. 
  • Ook kan de aanwezigheid van een aardfoutbeveiliging gewenst/noodzakelijk zijn.
 • Het kortsluitvermogen geeft aan in hoeverre een elektrische installatie mechanisch bestand is tegen een eventueel optredende (kort)sluiting. Houd er bij de aanschaf van uw elektrische installatie rekening mee dat deze bestand is tegen het ter plekke verwachtte kortsluitvermogen. De hoogte kan verschillen per gebied. Vraag dus altijd aan ons wat het van toepassing zijnde kortsluitvermogen is. U kunt hier terecht met uw vragen.

 • Wilt u energie gaan opwekken en/of terugleveren? Dit vraagt een goede voorbereiding. Kijk voor alles wat u moet weten op het Informatieportaal Duurzame Opwek.
  Zie ook onderstaand artikel: “Invoeding in het net”.

 • Heeft u apparaten of bedrijfsmiddelen die tot invoeding in het net kunnen leiden? Bijvoorbeeld een noodstroomaggregaat? Zorg er dan voor dat deze direct afschakelen van het Liander-net bij spanningsuitval en niet per ongeluk tot invoeding van het net kunnen leiden. Zo voorkomt u gevaarlijke situaties voor uw en onze medewerkers.

 • De koppelkabel is de verbindende kabel tussen uw installatie en die van Liander. In de Programma's van Eisen is gespecificeerd aan welke eisen deze kabel en de bijbehorende eindsluitingen moeten voldoen.

 • Wanneer u wijzigingen heeft aangebracht in uw installatie of een nieuwe installatie heeft geplaatst, meld u deze gereed bij Liander door middel van het formulier 'Verklaring staat van de installatie en gereedmelding'. Door dit formulier te ondertekenen, verklaart u dat uw installatie conform richtlijnen is gebouwd en dat deze gereed is om in bedrijf gesteld te worden.