Wat regelt u zelf

Wat regelt u zelf

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over een nieuwe of gewijzigde aansluiting. Wij hopen dat u daardoor uw offerte-aanvraag zo volledig mogelijk kan indienen. Hierdoor kunnen onze projectmanagers u sneller helpen. 

Informatie voor een nieuwe of gewijzigde aansluiting

 • U heeft ervoor gekozen om een nieuwe aansluiting aan te vragen. Daarbij is het van belang om te weten of het om een tijdelijk aansluitingbouwaansluiting of een permanente aansluiting gaat. Op deze pagina's vindt u de eisen en voorwaarden waaraan een nieuwe aansluiting moet voldoen.

 • Er zijn twee soorten kosten: eenmalige en periodieke kosten. De periodieke kosten en tarieven zijn voor het onderhouden van het net. Deze facturen vindt u in Mijn Liander. Bekijk hier de factuurvoorbeelden. De eenmalige kosten zijn voor werkzaamheden bij een nieuwe of gewijzigde aansluiting. Met de offertetool kunt u hiervan een kostenindicatie krijgen. 


  Eenmalige kosten

  Is het totaalbedrag hoger dan € 5.000? Dan voldoet een aanbetaling 20%. Bij de start van de realisatie betaalt u 70% van het totaalbedrag. De overige 10% betaalt u na het voltooien van de aansluiting.

  Is het bedrag lager dan € 5.000? Dan wordt het gehele bedrag vooraf in rekening gebracht.

 • Voor een aansluiting tussen de 160kVA en 2MVA is er een middenspanningsruimte nodig. Dit is een ruimte waarin de transformator komt te staan. De transformator zet de spanning van de kabel om naar de juiste spanning voor uw bedrijf. Er zijn twee soorten middenspanningsruimtes, een betreedbaar station en een compact station. Deze ruimtes moeten aan alle bouwkundige en technische eisen voldoen, maar visuele aanpassingen (aan de buitenkant van de ruimte) zijn toegestaan. Een aangekocht compact station van een erkende aanbieder voldoet standaard aan deze eisen.

  Kiest u voor een andere middenspanningsruimte? Deze dient ook te voldoen aan alle eisen van Liander. Deze ruimte moet bovendien asbestvrij zijn.

  Voor een middenspanningsruimte is het ook belangrijk dat deze toegangelijk is voor het personeel van Liander. Daarom mag de middenspanningsruimte niet achter een hek worden geplaatst. Ook dient de middenspanningsruimte bereikbaar te zijn voor ons vervoer. Dat betekent dat er een kleine vrachtwagen bij moet kunnen. De weg naar de middenspanningsruimte toe moet verhard zijn. Een compact middenstation is standaard uitgevoerd, en kan afhankelijk van de grote van de aansluiting verschillen in lengte, breedte en hoogte. Houd u hierbij rekening met ongeveer 2 tot 3 meter breed, 2 meter lang, en 2 meter hoog. 

 • Er zijn regelementen verbonden aan het aanvragen van een aansluiting, namelijk:

  • U heeft een contract bij een energieleverancier
  • U schakelt een meetbedrijf in om de meting te verrichten 
  • Een installatieverantwoordelijke (bij een aansluiting op midden- of hoogspanning) die eindverantwoordelijk is voor de veiligheid van uw installatie.
  • Alle aansluitingen voldoen aan de technische en bouwkundige eisen van Liander. Meer beknopte informatie vind u ook op deze pagina.
  • Iedere grootverbruik aansluiting staat op een andere naam geregistreerd. Dit betekent dat u niet twee (kleinere) grootverbruik aansluitingen mag hebben wanneer een (grotere) grootverbruik aansluiting volstaat. Dit geldt zelfs als er meerdere percelen zijn.
  • De aansluiting die wij realiseren is van het net tot de meter. Voor een aansluiting groter dan 160KVA (middenspanning) betekent dit dat u zelf ook nog een deel van de aansluiting moet realiseren. De meter zit hier namelijk in de middenspanningsruimte. 
  • Als u akkoord geeft op de offerte, dan gaat u akkoord met de kosten.
 • Op dit moment zijn er transportbeperkingen voor terugleveren. Dat betekent dat het in sommige gebieden niet (volledig) mogelijk is om energie terug te leveren aan het net. Bekijk hier de beschikbare capaciteit per gebied.

  Wilt u een duurzame opwekinstallatie realiseren? Op de pagina duurzame opwek vindt u alle relevante informatie. Hier leest u meer over de kosten.

  Een opwekinstallatie realiseren vraagt een investering, maar energie opwekken levert ook financiële voordelen op.

 • Liander werkt aan slimme oplossingen om de transporttekorten te verkleinen. We breiden het elektriciteitsnet uit en passen congestiemanagement toe.

  Ook voor terugleveren probeert Liander slimme oplossingen toe te passen, zoals dynamisch terugleveren. Slimme oplossingen zijn niet in elke situatie toepasbaar. Liander bekijkt welke slimme oplossingen waar toegepast kunnen worden en neemt daarover zelf contact op met de betreffende klanten.