Nieuwe gasaansluiting

Nieuwe gasaansluiting

Een nieuwe gasaansluiting aanvragen kan ingewikkeld zijn. Lees daarom onderstaande informatie zorgvuldig door, zodat u tijdens het aanvraagproces niet verrast wordt.

Direct een nieuwe gasaansluiting aanvragen

U heeft een nieuwe gasaansluiting aangevraagd. Op basis van uw aanvraag ontvangt u een offerte. Deze offerte is een 30 dagen geldig. Na ondertekening van deze offerte is uw aanvraag omgezet in een opdracht. Over het algemeen wordt de nieuwe gasaansluiting binnen 18 weken gemonteerd. De planning wordt pas definitief nadat u opdracht heeft gegeven en kan afwijken door de soort gasaansluiting.  

Hier vindt u de eisen en de voorwaarde waaraan een nieuwe aansluiting moet voldoen:

 • U heeft een contract bij een energieleverancier afgesloten voor de levering van gas.  

 • U heeft een gecertificeerd meetbedrijf ingeschakeld om een meetcontract af te sluiten.   

 • Een installateur is verantwoordelijk voor het aansluiten van de binnen-installatie en de veiligheid van uw installatie.  

 • Alle aansluitingen voldoen aan de technische en bouwkundige eisen van Liander. Meer beknopte informatie vindt u ook op deze pagina. 
   
 • Iedere gas grootverbruik aansluiting moet een eigen kadastraal perceel hebben. Dit betekent dat er slechts een gas aansluiting per kadastraal perceel mag zijn.   
 • De gasaansluiting die wij realiseren is van het gasnet vanuit de straat tot de meter. Voor een aansluiting in een buitenkast betekent dit dat u zelf ook nog een deel van de aansluiting moet realiseren, de meter zit hier namelijk in de groene buitenkast.   
   
 • Als u een offerte accepteert, gaat u akkoord met de kosten.  

Kosten van een nieuwe aansluiting

Allereerst is het belangrijk om te weten in welke categorie uw aansluiting valt. Wij leggen nog wel nieuwe grootverbruik gasaansluitingen hoger dan G25 aan. Voor kleinverbruik aansluitingen is volgens de Wet Voortgang Energietransitie bepaalt dat de netbeheerder niet meer verplicht is deze aan te sluiten. 

Verschillende categorieën gasaansluiting
groter dan 40 tot en met 65 m3/h op het LD-net als deze aanwezig is
groter dan 65 tot en met 100 m3/h op het LD-net als deze aanwezig is
groter dan 100 tot en met 160 m3/h op het LD-net of het HD-net. Afhankelijk van de situatie
groter dan 160 m3/h op het HD-net

De wijziging van uw gasaansluiting brengt kosten met zich mee. Deze kosten kunnen bestaan uit eenmalige kosten en periodieke kosten.

Eenmalige kosten

Deze kosten betaalt u voor de werkzaamheden voor het aanleggen van de nieuwe gasaansluiting. Deze kosten worden naar u gecommuniceerd in uw offerte.

Periodieke kosten

Deze kosten zijn benodigd voor de levering van het gas en de onderhoud van het net. Deze kosten betaalt u dan ook jaarlijks. Op onze tarievenpagina kunt u de tarieven zien voor de periodieke aansluitdienst kosten en de periodieke transportdienst kosten.

Terugleveren en afnemen 

Als eerste is het belangrijk om te vermelden dat er aparte gas aansluitingen bestaan voor terugleveren. Dat wil zeggen dat het in sommige gebieden niet (volledig) mogelijk is om energie terug te leveren aan het net.  

Verder is er ook een proces om een duurzame opwekinstallatie te realiseren. Dit proces staat op de pagina duurzame opwek, waar u meer kan lezen over groen gas terugleveren. Energie opwekken hoeft niet alleen kosten mee te brengen, maar kan ook financiele voordelen hebben (mede door regelingen). 

Voor meer informatie over uw huidige aansluiting, kunt u inloggen op mijnliander. 

Flexibele oplossingen 

Liander is bezig om slimme oplossingen te bedenken, om zo de transporttekorten te verkleinen. Dit doen we het leveren van elektriciteit op een flexibele manier, en het toepassen van congestie management. Gas turbines kunnen hierbij ook een oplossing zijn, om eigen elektra op te wekken. 

Gas terugleveren als groen gas

Lees op deze pagina meer wanneer u gas wilt terugleveren, in de vorm van groen gas.

Nieuwe gasaansluiting aanvragen

Voor een nieuwe gasaansluiting gaat u naar mijnaansluiting.nl. U kunt hier een account aanmaken, en door middel van enkele simpele stappen een wijziging van uw aansluiting aanvragen.