GTV/GTC verhoging aanvragen na een verlaging in de afgelopen 12 maanden

GTV/GTC verhoging aanvragen na een verlaging in de afgelopen 12 maanden

Vanaf nu kunt u ook een GTV/GTC verhoging aanvragen als u deze de afgelopen 12 maanden heeft verlaagd. Eerder kon dit pas 12 maanden na het verlagen van uw gecontracteerde transportvermogen (GTV) of gecontracteerde transportcapaciteit (GTC).

Liander heeft zijn werkwijze op dit punt aangepast om klanten meer flexibiliteit te geven bij het opnieuw opstarten van bedrijfsactiviteiten rondom het coronavirus. Het maandelijkse bedrag dat u betaalt voor uw GTV/GTC wordt hoger vanaf de ingangsdatum van uw nieuwe contractwaarde.

Deze wijziging geldt voor klanten met een elektriciteitsaansluiting in de deelmarkten LS, MS/LS, en MS en voor klanten met een gasaansluiting in de categorie telemetrie grootverbruik.

In Mijn Liander kunt u zien in welke deelmarkt uw aansluiting zit. Ga naar ‘Aansluitingen’ en kies een aansluiting. In het overzicht dat verschijnt kunt u de deelmarkt voor die aansluiting zien. Voor een elektriciteitsaansluiting staat dit onder het kopje ‘Transportdienst’. Voor een gasaansluiting geldt dat u een telemetrie grootverbruik aansluiting hebt als er in het overzicht een ‘Gecontracteerde transportcapaciteit’ vermeld staat.