Wijziging meetcode Gas: van jaaropname naar maandopname

G2C-aansluiting: van jaaropname naar maandopname

Bij grootverbruikgasaansluitingen met een jaarlijks verbruik kleiner dan 170.000m3 werd eerder minimaal eens per 36 maanden de meterstand opgenomen. In de praktijk werd dit door veel meetbedrijven eens per jaar gedaan. Door een wijziging in de Meetcode Gas wordt dit eens per maand. Wat dit voor u betekent leest u hier.

Wijziging Meetcode Gas

De wijziging in de Meetcode Gas betekent voor bestaande aansluitingen met een jaarlijks verbruik kleiner dan 170.000m3 dat zij per 1 februari 2020 aan de nieuwe eisen moeten voldoen. Tot die tijd is hiervoor een overgangsperiode om alle gebruikers de tijd te geven om zich hier op in te richten. Om de meetgegevens één keer per maand te kunnen opnemen, moet uw gasmeter namelijk mogelijk aangepast of vervangen worden. Voor nieuwe aansluitingen geldt al per 1 februari 2017 dat zij hier aan moeten voldoen.

Wat betekent dit voor u?

Uw meetbedrijf weet welke aanpassing er nodig is voor uw gasmeter om per 1 februari 2020 maandelijks te meterstanden uit te kunnen lezen. Neem daarom hiervoor contact op met uw meetbedrijf om dit samen met hen te bespreken. Ook kunnen zij u informeren over de kosten hiervoor. Wij adviseren u om tijdig maatregelen te nemen, zodat u voor 2020 alles geregeld heeft. 

Voordeel maandelijks opnemen

Uw voordeel bij het frequenter uitlezen van de gasmeterstanden is dat eerder inzicht heeft in uw energieafrekening en u niet voor verrassingen komt te staan bij de afrekening met uw energieleverancier. Daarnaast biedt het u ook de mogelijkheid om bij te sturen wanneer dat nodig is.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over deze wijziging of meer weten over wat dit voor uw situatie betekent? Neem dan contact op met uw meetbedrijf.