Stappenplan voor aanvragen groen gas

Stappenplan groen gas

Doorloop de volgende stappen bij het aanvragen van een groen gasaansluiting. 

 

 1. Oriënteren

  Breng in beeld hoeveel gas u denkt te gaan produceren en bekijk uw afzetmogelijkheden, zoals:

  • Het direct leveren van ruw biogas aan afnemers.
  • Het gebruik van biogas voor automotive doeleinden.
  • Het direct leveren van ruw biogas aan een hiervoor aangelegd ruw biogasnetwerk en het centraal opwerken van dit ruw biogas naar groen gas (biogashub).
  • Het direct leveren van biogas aan het regionale aardgasnetwerk in de vorm van groen gas.
  • Verstromen (het maken van elektriciteit) met mogelijk gebruik van de hierbij vrijkomende restwarmte.

  Bekijk daarna de mogelijkheden voor het invoeden van groen gas op het openbare gasnetwerk en wat de kosten hiervan zijn. Voor het invoeden van groen gas is een aansluiting met het transportnetwerk nodig. Wij beoordelen of er een geschikt aansluitpunt in het Liander-netwerk beschikbaar is en tot welk volume u groen gas kunt invoeden.

 2. Wij bekijken uw mogelijkheden

  Om de mogelijkheden voor een terugleveraansluiting te bekijken, hebben we gegevens van u nodig. Bijvoorbeeld het aantal m3/h opgewerkt en in te voeden groen gas (inclusief piekbelasting). We bekijken daarna of u de gewenste capaciteit kunt invoeden op het lokale gasnet en verwerken dat in een quick scan. De invoedmogelijkheden hangen af van de beschikbare capaciteit, die afhankelijk is van het gasverbruik op dat moment, op het netdeel waarop u gaat invoeden. Meestal wordt in de zomer bijvoorbeeld minder gas verbruikt dan in de winter.

 3. Onderzoek naar afnemers en afzetmogelijkheden

  Is de beschikbare capaciteit beperkt? Dan kan het interessant zijn om alternatieve afzetmogelijkheden te onderzoeken. Wellicht zijn er partijen op korte afstand van uw biogasinstallatie die een continue behoefte hebben aan warmte, gas en/of elektriciteit. Mogelijkheden zijn:

  • Het direct leveren van groen gas aan installaties. Bijvoorbeeld een industriële installatie waarmee gedroogd en verwarmd wordt. Vaak is hier een continue vraag naar gas.
  • Het maken van vloeibaar biogas, inzetbaar als brandstof voor bussen en auto's. Heeft u bijvoorbeeld een eigen wagenpark? Dan kan dit gunstige financiële mogelijkheden bieden.
  • Het verstromen van biogas voor productie van warmte en elektriciteit. Mogelijk wordt in uw omgeving warmte geproduceerd met een warmtekrachtkoppeling (wkk) en elektriciteit opgewekt die u kunt inzetten voor uw eigen bedrijf of organisaties in uw nabije omgeving.
  • Een combinatie van alternatieve afzetmogelijkheden én een groen gasaansluiting. 

  Op basis van uw keuze of combinaties hiervan kunnen we voor u de meest geschikte aansluiting en aansluitgrootte bepalen.

 4. Aanvragen aansluiting

  U vraagt de gewenste terugleveraansluiting bij ons aan en ontvangt van ons een offerte voor een invoedingsaansluiting.

 5. Contract afsluiten gasleverancier

  Voor het gas dat u verwacht in te voeden, moet u ook een contract afsluiten met een gasleverancier. Voordat u gaat invoeden, hebben wij een overeenkomst met een gasleverancier van u nodig om er zeker van te zijn dat wat u invoedt ook afgeleverd wordt.

 6. Inbedrijfnemen installatie en start invoeden

  Het invoeden kan starten als is aangetoond dat de installatie betrouwbaar is en continu de juiste kwaliteit gas kan leveren. Onze specialist stelt de startdatum van invoeding vast. Deze datum geeft u ook door aan uw gasleverancier die het in te voeden gas gaat afnemen.