Liander werkt aan het net in Gaanderen

Elektriciteitsnet Gaanderen

Liander is in uw regio eigenaar en beheerder van de elektriciteits- en gasnetten. Eén van onze taken is het uitbreiden, onderhouden en vernieuwen van deze energienetten.

Waarom verricht Liander werkzaamheden aan het energienet?

Liander vervangt of vernieuwt het elektriciteitsnet in de buurt van uw woning of pand. Daarnaast plaatsen wij bij u in de buurt nieuwe bovengrondse ruimtes. Zo kunt u ook in de toekomst veilig en stroom blijven gebruiken.

Wanneer zijn we bij u in de buurt?

De werkzaamheden zijn gepland van medio november 2020 tot medio februari 2021. Het werk zal in fases uitgevoerd worden en daar waar men aan het werk is zullen verkeersmaatregelen getroffen worden.

Op dit moment kunnen we u nog geen exacte planning en volgorde van de werkzaamheden geven. Enkele dagen voor de definitieve start van de werkzaamheden in uw straat, ontvangt u van ons bericht.

Veelgestelde vragen

  • Liander voert de werkzaamheden uit samen met aannemer A.Hak. U herkent de firma A.Hak aan het volgende logo: 

  • Als we nieuwe kabels en leidingen leggen, moeten we tijdelijk de spanning van de kabels halen. Hierdoor heeft u korte tijd geen stroom. U krijgt hierover van tevoren bericht.

    Wij begrijpen dat het vervelend voor u kan zijn wanneer u even geen elektriciteit of geen gas heeft. Zeker in een tijd waarin veel mensen thuis aan het werk zijn en de huizen warm moeten zijn. Wij voeren deze werkzaamheden alleen uit omdat ze noodzakelijk zijn voor het in stand houden van ons net. Zouden we dit niet doen, dan bestaat er kans op ongeplande uitval van het net. Ongeplande uitval duurt vaak langer dan een geplande onderbreking.

  • We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de kabels en leidingen liggen. Dit is vaak in de trottoirs en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van het trottoir en/of weg niet beschikbaar is. Om de hinder bij het bereiken van uw woning of bedrijfspand te beperken, leggen we planken over de opgebroken weggedeelten.

  • Voorafgaand en gedurende werkzaamheden slaan wij bij u in de buurt materiaal op. Hierbij proberen wij eventuele hinder tot een minimum te beperken.

    We voeren de werkzaamheden uit volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Dat betekent onder andere dat wij het werkgebied afzetten en waarschuwingsborden plaatsen. Waar mogelijk leggen we planken over opbrekingen in de straat waardoor u toch kunt passeren.

  • Al onze medewerkers werken volgens de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften van het RIVM. Wij willen u vragen deze ook in acht te nemen. Houd minimaal 1,5 meter afstand van onze monteurs. Spreek ze alleen aan als het echt nodig is. Zo kunnen zij hun werk veilig uitvoeren.

  • Neem dan gerust contact op met Technisch Klant Contact van Liander, op 088-5426323 (ook bereikbaar buiten kantooruren).