Liander werkt aan het elektriciteitsnet van Emmeloord

Liander werkt in Emmeloord

Nederland groeit en verduurzaamt. We vragen en leveren meer (duurzaam opgewekte) stroom. Ook bij u thuis in de wijk Emmelhage, komen steeds meer zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen en andere apparaten. Dat vraagt veel van het elektriciteitsnet. Er ontstaan files op het net: dan schakelen de zonnepanelen af of knippert het licht. 

Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom gaan we het elektriciteitsnet aanpakken. We leggen meer kabels aan en verzwaren het net. De werkzaamheden veroorzaken tijdelijk overlast in uw buurt. Hieronder vindt u informatie over de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren, de planning en wat dit voor u betekent.

We vernieuwen het laagspanningsnet, er worden extra kabels gelegd en een gedeelte van de bestaande kabels wordt vervangen. Aannemer Baas voert deze werkzaamheden uit. Op 3 oktober zijn de werkzaamheden gestart. 


Planning

In verband met het winterse weer en de komende feestdagen zijn we gestopt met de werkzaamheden en hebben we opgeruimd.

Afronding fase 1 en start fase 2 (vanaf 9 januari 2023)
Fase 1 en fase 2 volgen elkaar nauw op. In januari zetten we een aantal huisaansluitingen om en verwijderen we de laatste oude kabels (fase 1).
Ondertussen leggen we in fase 2 nieuwe kabels en zetten we huisaansluitingen over. Uiteraard krijgt u tijdig bericht als we de aansluiting bij uw woning maken.

Fase 3
Zoals het nu lijkt start fase 3 eind februari. Eén en ander is afhankelijk van de weersomstandigheden. Zodra de planning bekend is, voegen we die toe aan deze pagina. 

Vragen?

Heeft u nog vragen over de voorbereiding of de planning? Neem dan gerust contact op met Liander Klant Contact via 088 542 63 23 (ook buiten kantooruren).
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Bianca Gerssen, omgevingsmanager van aannemer Baas. Tijdens kantooruren (maandag t/m donderdag) is zij bereikbaar via omgevingnoord@baasbv.nl of 06-51 59 37 37 (Vanwege de feestdagen is Baas B.V. van 23 december t/m 8 januari niet bereikbaar).

Veelgestelde vragen

  • Als we de elektriciteitskabels vervangen, is het nodig dat we de elektriciteit tijdelijk afsluiten zodat onze monteurs veilig hun werk kunnen doen. Geldt dit voor u? Dan krijgt u ongeveer 3 werkdagen van tevoren hierover per post een brief. Daarin vindt u de datum en het tijdstip van de onderbreking.
    Hier vindt u tips hoe u uzelf kunt voorbereiden op een stroomonderbreking. 

  • We moeten de werkzaamheden verrichten op de locatie waar de kabels liggen. Dit is vaak in de trottoirs en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van het trottoir en/of weg hierdoor niet beschikbaar is. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken leggen we planken neer over de opgebroken weggedeelten, zodat woningen en/of bedrijfspanden bereikbaar blijven. We zetten het werkgebied af en plaatsen waarschuwingsborden.

    Voorafgaand en gedurende de werkzaamheden slaan wij bij u in de buurt materiaal op. Ook hierbij proberen wij eventuele hinder tot een minimum te beperken.