Liander legt nieuwe elektriciteitskabels aan rond Drachten

Netverzwaring Drachten

In Drachten groeit de vraag naar duurzame energie snel. Meerdere zonneparken in de regio willen elektriciteit terugleveren aan het net. Om het elektriciteitsnet hierop voor te bereiden, verzwaart Liander het net. Naar verwachting ronden we deze verzwaring in het najaar van 2021 af.

Bekijk hieronder de (voorlopige) planning van de werkzaamheden.

Planning Wat gaat Liander doen?
December 2020 – maart 2021

Aansluiten drijvend zonnepark Nij Beets

Februari 2021 – juli 2021

Aansluiten drijvend zonnepark Ureterp Libbe Gabriëlsplas

Februari 2021 – juli 2021

Aansluiten zonnepark Skieppeleane Ureterp

Februari 2021 – september 2021

Verzwaren bestaand elektriciteitsnet

Hier werkt Liander in Drachten

  • We sluiten zonnepark Nij Beets aan op onderstation Drachten. Daarvoor leggen we een 10kV-kabel aan. Deze komt parallel aan de A7 tot knooppunt Beetsterzwaag. Dit verwachten we in maart 2021 af te ronden.

  • We sluiten zonnepark Ureterp Libbe Gabriëlsplas aan op onderstation Drachten. Daarvoor leggen we een 10kV-kabel aan. Deze volgt de A7 richting Ureterp. Dit start in februari en verwachten we in juli 2021 af te ronden.

  • We sluiten zonnepark Skieppeleane Ureterp aan op onderstation Drachten. Daarvoor leggen we een 10kV-kabel aan. Deze volgt de A7 richting Ureterp. Dit start in februari en verwachten we in juli 2021 af te ronden.

  • Op industrieterrein Azeven Noord bouwen we twee nieuwe compacte transformatorstations. Ook verzwaren we de elektriciteitsring met een nieuwe 10kV-kabel van onderstation Drachten naar industrieterrein Azeven Zuid. Dit start in februari en verwachten we in september 2021 af te ronden.

Tracékaart Drachten

Veelgestelde vragen

  • Voor vragen over dit project kunt u terecht bij Wouter van Buizen, via wouter.van.buizen@qirion.nl.

  • De aannemer Verkley voert deze werkzaamheden uit namens Liander.