Liander legt verbinding Datacenter Almere aan

netontwikkelingen Zeewolde - Almere

Steeds meer ondernemers slaan hun digitale informatie op een externe server op. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen realiseert ‘Datacenter Digital Realty’ een serverruimte op het bedrijventerrein Stichtsekant in Almere. Datacenters zijn nagenoeg voor alles afhankelijk van stroom. Op verzoek van Datacenter Digital Realty realiseert Liander daarom een nieuwe aansluiting. Deze aansluiting loopt vanaf het onderstation Zeewolde naar de serverruimte van het Datacenter in Almere. De verbinding heeft een lengte van ruim 13 kilometer.  Hieronder vindt u informatie over de werkzaamheden die wij uitvoeren voor het aanleggen van de verbinding.

Van Onderstation Zeewolde naar Stichtse Kant Almere

Vanaf het onderstation in Zeewolde wordt de nieuwe verbinding aangelegd en deze volgt op hoofdlijnen: de Bloesemlaan, de Schollevaarweg, de Tureluurweg en onder het viaduct van de A27 door. Direct na het viaduct gaat de verbinding -langs het bosperceel van Staatsbosbeheer- richting de grote Vaart. Daar maken wij de oversteek middels een boring richting het bedrijventerrein De Stichtse Kant. De aanleg vindt overwegend plaats in een open ontgraving, waarmee met materieel een sleuf wordt gegraven. Na het leggen van de kabel wordt de sleuf weer dicht gemaakt. Om de overlast voor de omwonende te beperken voert Liander op sommige locaties boringen uit.

Zorgvuldige voorbereiding

Liander is sinds begin 2020 bezig met de voorbereiding van dit project en in gesprek met overheden, (natuur)deskundigen en grondeigenaren. Daarnaast is een groot aantal onderzoeken uitgevoerd. De informatie die we hebben opgehaald heeft ons geholpen om te komen tot een ontwerp en uitvoeringswijze die zoveel mogelijk rekening houdt met de omgeving. Na deze zorgvuldige voorbereiding starten wij in maart met de werkzaamheden

 

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen? Status
Januari 2020-maart 2021

Voorbereidende werkzaamheden (inclusief aanvragen vergunningen)

In uitvoering

Maart 2021

Start werkzaamheden

Gepland
Eind 2021

Verwachte einddatum werkzaamheden

Gepland

Veelgestelde vragen

  • De aanleg van de verbinding wordt uitgevoerd door Van Gelder. Van Gelder staat in de startblokken om de omgeving goed te verkennen alvorens te starten met de werkzaamheden. U kunt medewerkers van Van Gelder dus ongetwijfeld binnenkort in de nabije omgeving signaleren.

  • Nu aannemer Van Gelder bekend is betekent dit dat er binnenkort meer bekend is over de wijze van uitvoering. Zodra wij meer informatie hebben wordt dit op de webpagina geplaatst. Heeft u in de tussentijd nog vragen over de aanleg van de verbinding? Stuurt u dan een e-mail naar Daouia.elmhassani@Alliander.com. Wilt u liever bellen? Neem dan contact op met Daouia Elmhassani- de omgevingsmanager van dit project- via telefoonnummer 06-13074026.