Liander hervat werkzaamheden ’achter de voordeur’

Coronavirus Partners

Alle netbeheerders hanteren in hun werk het protocol Samen Veilig Doorwerken, dat landelijk is vastgesteld voor onder meer de bouw- en installatiebranche en de Rijksoverheid. Welke werkzaamheden precies worden opgepakt is maatwerk en kan per netbeheerder verschillen. Voorop staat dat de vitale infrastructuur blijft draaien en dat werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

De netbeheerders kijken ook of en wanneer werkzaamheden bij klanten thuis weer kunnen worden opgestart. Omdat de omstandigheden per regio en per klant verschillen, is ook dit maatwerk. Vooraf is er altijd contact met de klant, om heldere afspraken te maken. Het werk gaat alleen door als het voor klanten en monteurs verantwoord en veilig uitgevoerd kan worden. Storingen lossen we altijd op. Indien nodig nemen we passende maatregelen om het risico op besmetting van onze monteurs te voorkomen.

De netbeheerders houden onderling nauw contact over ervaringen met werk op straat en achter de voordeur en stellen op basis hiervan hun werkzaamheden zonodig bij.

Op basis van het protocol van vorige week heeft Liander per 6 april geplande werkzaamheden achter de voordeur bij klanten thuis hervat. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om werkzaamheden op verzoek van klanten, meterwissels en noodzakelijke aanpassingen. Wij houden ons strikt aan de voorgeschreven hygiëne maatregelen zoals beschreven in het protocol. Met klanten waar we aan de slag gaan wordt op voorhand zorgvuldig gecommuniceerd over de geplande werkzaamheden in deze bijzondere periode. Vanzelfsprekend hebben klanten de keuze om afspraken op een later moment in te plannen.

Deze berichtgeving is in ieder geval voor Liander van toepassing. Het kan zijn dat andere netbeheerders hierin een afwijkende beleidskeus in maken.

Mochten klanten met dergelijke vragen contact met jullie opnemen, verwijs ze dan naar de Klachten & Claims-afdeling van de betreffende RNB.

Wil je reageren of heb je vragen? Dat kan bij de relatiemanager van Enexis, Liander of Stedin. Zij zorgen waar nodig voor de verdere opvolging en coördinatie.