Maatregelen coronavirus voor grootzakelijke klanten

Coronavirus grootzakelijk

Bij Liander houden we de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. We volgen de richtlijnen van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de overheid. Wat dat voor u betekent, leest u hier.

We lossen gas- of stroomstoringen 24/7 op

Bij een gas- of stroomstoring staan onze monteurs vanzelfsprekend 24 uur per dag klaar om deze op te lossen. Wanneer u belt naar het storingsnummer wordt gevraagd of u (mogelijk) besmet bent met het virus en in quarantaine of thuisisolatie zit. Wanneer dat het geval is, nemen we passende maatregelen om contact zoveel mogelijk te voorkomen.

Onderhoud aan het energienet

De Rijksoverheid heeft de energiesector aangewezen als een vitale sector. De energievoorziening moet in stand blijven. Al het werk dat we kunnen doen blijven we daarom doen, dus ook onderhoud aan het energienet.

Veelgestelde vragen

 • Ja, wij blijven aan het werk om storingen aan het energienet op te lossen. Dankzij het protocol Samen veilig doorwerken kunnen we ons werk op een verantwoorde manier uitvoeren. Geplande werkzaamheden gaan in de meeste gevallen door.

 • Het protocol Samen veilig doorwerken bevat handreikingen voor de bouw- en technieksector over veilig doorwerken in deze tijd. Zo gaat het werk zoveel mogelijk en is tegelijkertijd de gezondheid van medewerkers en omwonenden beschermd. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM. Het protocol Samen veilig doorwerken kwam eind maart tot stand in samenwerking tussen de Rijksoverheid, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en een aantal andere partijen uit de sector.
  Het protocol staat op de site van de Rijksoverheid

 • Ja. We zorgen ervoor dat we voldoende monteurs stand-by hebben om het werk aan de energienetten uit te kunnen voeren. Het oplossen van storingen heeft onze allerhoogste prioriteit.

 • Juist nu zoveel mensen thuis werken, is het belangrijk dat wij zorgen voor de continuïteit van het energienet. Daarom voeren wij alleen werkzaamheden uit als deze noodzakelijk zijn voor deze continuïteit. In de meeste gevallen merken mensen hier niets van. Toch is het soms nodig dat de stroom er af moet om een veilige situatie te behouden. In dat geval hebben ook uw medewerkers tijdelijk geen stroom. Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken, zeker in deze periode als veel mensen thuis werken. Onderhoudswerkzaamheden bij mensen thuis die niet dringend zijn, voeren wij in ieder geval tot 7 april niet uit. 

 • Ja, bij Liander hebben we veel materialen op voorraad die we dagelijks gebruiken. Ook kunnen we voor veel materialen alternatieve leveranciers benaderen. Toch kan het zijn dat wij met materiaalschaarste te maken krijgen door teruglopende productie en logistieke problemen, ook omdat internationale transporten complexer zijn dan anders. We houden dit continu in de gaten en staan in nauw contact met onze leveranciers en met andere netbeheerders.

 • Ja, alle werkzaamheden voor nieuwbouw gaan nog door. Bij leegstaande panden mogen wij werkzaamheden achter de voordeur uitvoeren als onze monteurs ook op 1,5 meter afstand van elkaar het werk kunnen doen. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.

 • In alle gevallen zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Bij de uitvoering van de werkzaamheden houden wij altijd de geldende regels in acht rondom hygiëne en het behouden van een afstand van 1,5 meter tot een andere persoon. Ook de regels rondom het wel en niet naar het werk gaan bij ziekteverschijnselen zijn onverminderd van kracht. Uiteraard zetten we geen monteurs in die verkouden zijn, luchtwegklachten vertonen of koorts hebben. Kunnen we niet aan de richtlijnen van het RIVM voldoen? Dan voeren we de werkzaamheden niet uit. 

 • Omdat onze monteurs niet binnen de categorie contactberoep vallen, werken ze niet met een mondkapje op. Bij het oplossen van een storing bij een klant die (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus kan de monteur wel een mondkapje dragen.

 • Liander volgt zoveel mogelijk de voorgeschreven maatregelen op. Om onze werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, zullen we soms met meer dan twee monteurs samen moeten werken. We nemen in dat geval passende maatregelen om contact zoveel mogelijk te voorkomen. Dit is in lijn met de richtlijnen van de RIVM voor werken in de vitale sector.

 • Ja, alle werkzaamheden voor grootzakelijke klanten gaan door. Uiteraard kunt u uw wensen over veiligheid en gezondheid met ons bespreken.

 • Als het gaat om een urgente storing die direct opgelost moet worden, dan vragen wij u of er mogelijk iemand op de locatie besmet is met het coronavirus. Als dat het geval is, nemen we passende maatregelen om contact zoveel mogelijk te voorkomen. Gaat het om werkzaamheden die niet urgent zijn én er is een mogelijke besmetting, dan plannen wij in goed overleg een nieuwe afspraak.

 • Wij begrijpen dat dit een lastige situatie is voor veel klanten, met name zakelijke klanten. We denken daarom ook graag met u mee over een passende betalingsregeling. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar debiteurenbeheer@liander.nl of bellen met 088 542 63 81. Vermeld alstublieft uw klantnummer. 

 • De betaaltermijn vanuit Liander is en blijft 14 dagen. Als u moeite heeft met de betaling van uw factuur, adviseren wij u contact met ons incasso team op te nemen. Dan denken we graag met u mee over een passende betalingsregeling. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar debiteurenbeheer@liander.nl of bellen met 088 542 63 81. Vermeld alstublieft uw klantnummer. 

 • Ja, in sommige gevallen is het mogelijk om uw gecontracteerde transportvermogen (GTV) of gecontracteerde transportcapaciteit (GTC) te verlagen. Let op dat verlagen gevolgen kan hebben voor uw situatie in de toekomst. Lees daar hieronder meer over.

  Elektriciteit

  Een GTV tot en met 2000 kW

  U mag het gecontracteerde transportvermogen op elk moment van het kalenderjaar verlagen. Tenzij u de waarde in de 12 maanden daarvoor nog heeft verhoogd of u het GTV heeft overschreden door tijdelijk meer te verbruiken dan waar u een contract voor heeft. Deze voorwaarden waren al zo voor de coronacrisis en blijven hetzelfde.

  Een GTV groter dan 2000 kW

  U mag het gecontracteerde transportvermogen normaal gesproken alleen per januari verlagen en niet op andere momenten gedurende het jaar. Vanwege de corona-uitbraak mag u uw contractwaarde nu ook op een ander moment in het jaar verlagen.

  Let op: u kunt de contractwaarde één keer per kalenderjaar verlagen. Dit heeft vooral zin wanneer u verwacht dat het lagere verbruik de rest van het jaar duurt.

  Gevolgen van verlagen GTV
  Overschrijding van verlaagde waarde

  Heeft u uw GTV verlaagd, maar verbruikt u binnen een jaar meer dan uw nieuwe GTV? Dan verhogen wij uw contract weer en betaalt u met terugwerkende kracht het bedrag van de hogere contractwaarde. Dat lichten we toe aan de hand van een voorbeeld.

  Stel, u heeft een gecontracteerd transportvermogen van 300 KW. Per 1 mei 2020 laat u uw gecontracteerde transportvermogen verlagen naar 200 kW. Op 10 september is er een piek in uw energieverbruik van 250 KW. Op 10 september passen wij uw gecontracteerde transportvermogen aan naar 250 KW met terugwerkende kracht per 1 mei. Dus u betaalt dan het maandelijkse bedrag dat hoort bij 250 KW ook voor de maanden mei, juni, juli en augustus en de maanden daarna. Verlagen betekent in dit geval dus dat u per saldo niet minder betaalt, maar wel dat u de betaling uitstelt. Hopelijk biedt u dat wat ruimte in deze onzekere tijden. Houdt er wel rekening mee dat u in de 12 maanden na de overschrijding uw GTV niet meer mag verlagen. Overschrijdt u de nieuwe verlaagde contractwaarde niet? Dan blijft deze in dit voorbeeld 200 KW.

  Transportcapaciteit

  Verlaagt u tijdelijk uw GTV? Dan kunnen wij geen garantie bieden dat u dit weer kunt verhogen, wanneer u daar klaar voor bent. De toename van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne-energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Extra of nieuwe capaciteit van het elektriciteitsnet aanvragen, is geen vanzelfsprekendheid meer. In gebieden waar het druk is op het net, verdelen we vrijgekomen capaciteit onder wachtende klanten. Let dus goed op of u in een gebied met transportbeperkingen zit, voor u uw GTV verlaagt. Ook als het net in uw regio nog niet vol is, bestaat de kans dat dit binnen afzienbare tijd wel gebeurt. In dat geval kan, in de overbruggingsperiode totdat een netverzwaring gereed is, geen enkele klant in het gebied extra vermogen krijgen.

  Gas

  Voor een telemetriegasaansluiting* geldt ook dat er mogelijkheden zijn om de gecontracteerde transportcapaciteit (GTC) te verlagen. Let op dat verlagen gevolgen kan hebben, lees daarover meer in onderstaande uitleg.

  Heeft u een gasaansluiting met telemetrie?* Dan mag u de GTC normaal gesproken alleen verlagen als u de afgelopen 12 maanden niet heeft verhoogd. De uitbraak van het coronavirus leidt tot sterk gewijzigde omstandigheden die we niet konden voorzien. Daarom mag u uw GTC verlagen, ook als u dit in de afgelopen 12 maanden heeft verhoogd.

  Verbruikt u toch meer dan uw aangepaste verlaagde contractwaarde? Dan wordt de verhoogde waarde voor het hele kalenderjaar in rekening gebracht en betaalt u met terugwerkende kracht het bedrag van de hogere contractwaarde. Per 1 januari van het volgende kalenderjaar geldt weer de afgesproken contractwaarde. Een overschrijding leidt dus niet tot een permanente aanpassing van de contractwaarde die doorloopt in het opvolgende kalenderjaar.

  *Dit zijn gasaansluitingen met een capaciteit groter dan 40mn3/uur met dagelijkse opname of opname per uur op basis van telemetriemeting. Gasgrootverbruikers met een jaarlijkse afname van meer dan 170.000 m3 gas hebben een meetinrichting nodig die dagelijks of per uur kan worden uitgelezen (ieder uur bij een afname van meer dan 1.000.000 m3 gas per jaar).

 • U kunt via Mijn Liander een verlaging aanvragen. Zijn er geen bijzonderheden? Dan voeren we de verlaging automatisch door. Verandert u door de verlaging van deelmarkt of zit u in een gebied met transportbeperkingen? Dan neemt een van onze medewerkers contact met u op om de mogelijkheden door te nemen.