Maatregelen coronavirus voor consumenten en kleinzakelijke klanten

Coronavirus consumenten / kleinzakelijke klanten

Het zijn bijzondere tijden in Nederland. De meeste mensen moeten thuis werken en zoveel mogelijk binnen blijven. Het coronavirus heeft ook impact op de werkzaamheden van Liander. De activiteiten van de Liander zijn onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland. Daarom gaan onze werkzaamheden zoveel mogelijk door. Dat is belangrijk, want zonder energie staat alles stil. We begrijpen dat er vragen zijn over onze dienstverlening in deze tijd van corona. We houden ons strikt aan de voorgeschreven hygiëne maatregelen in het protocol Samen veilig doorwerken. Op die manier dragen wij ons steentje bij om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.

We lossen gas- of stroomstoringen 24 uur per dag op

Bij een gas- of stroomstoring staan onze monteurs vanzelfsprekend 24 uur per dag klaar om deze op te lossen. Wanneer u belt naar het storingsnummer wordt gevraagd of u (mogelijk) besmet bent met het virus en in thuisquarantaine zit. Wanneer dat het geval is, nemen we passende maatregelen om contact zoveel mogelijk te voorkomen.

Werkzaamheden bij mensen thuis hervatten we

Vanaf 6 april hervatten wij de werkzaamheden bij mensen thuis weer. De rijksoverheid heeft een handleiding gemaakt voor de bouw- en technieksector waarin staat hoe wij ons werk kunnen uitvoeren en tegelijkertijd de gezondheid van onze klanten en medewerkers beschermen. Door het werk achter de voordeur bij klanten weer op te starten, voldoen wij aan het verzoek van de overheid om zoveel mogelijk door te gaan met onze werkzaamheden. Want zonder energie staat alles stil. Wij houden ons vanzelfsprekend strikt aan de voorgeschreven hygiëne maatregelen zoals beschreven in het protocol. Bekijk hoe we veilig werken bij u thuis. Daarnaast heeft u als klant de keuze om afspraken op een later moment in te plannen.

Had u een afspraak staan vóór 7 april met Liander of met een aannemer die werkt in opdracht van ons en ging deze afspraak niet door? Dan neemt Liander, of de aannemer vanzelf contact met u op om een nieuwe afspraak te maken. We doen enorm ons best om afspraken zo snel mogelijk weer te plannen. 

Onderhoud aan het energienet blijven we doen

De rijksoverheid heeft de energiesector aangewezen als een vitale sector. Onderhoud aan het energienet gaat door, juist omdat we storingen in de toekomst willen voorkomen. Zeker nu heel veel mensen thuis zijn en zelfs thuis moeten werken, is dit heel belangrijk. Beter nu een geplande stroomonderbreking dan straks onverwachts een storing. Soms moet de stroom eraf bij u thuis als wij onderhoud aan het net uitvoeren. We informeren u hierover dan per brief. We proberen de stroomonderbreking altijd zo kort mogelijk te houden. We begrijpen heel goed dat thuiswerken en thuisscholing met een stroomonderbreking nu heel vervelend is. We hopen op uw begrip en bieden u onze excuses voor het ongemak.

Tips bij thuiswerken

Maak gebruik van de volgende tips om u zo goed mogelijk voor te bereiden op een stroomonderbreking:

 • Zorg ervoor dat apparaten, zoals laptop, tablet en mobiele telefoon zoveel mogelijk zijn opgeladen. 
 • Zorg voor een opgeladen powerbank, zodat u ook kunt doorwerken wanneer de accu's van uw apparaten leeg zijn. 
 • Zorg voor een hotspot of download het (school)werk. Zo kunt u ook zonder internet door werken. 
 • Lees ook hier meer tips bij een stroomonderbreking

Vragen

Heeft u vragen? Houd dan de website of onze social media kanalen in de gaten. We plaatsen regelmatig een update. Alleen voor urgente vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen

 • Ons werk gaat zoveel mogelijk door. Wij blijven 24/7 aan het werk om storingen aan het energienet op te lossen. We komen voor werkzaamheden bij mensen thuis. En we gaan door met onderhoudswerkzaamheden aan het energienet. Als netbeheerder is Liander verantwoordelijkheid voor de energievoorziening van 3,2 miljoen huishoudens en bedrijven. De activiteiten van de netbeheerders zijn onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland.

 • Eerder stopte Liander met geplande werkzaamheden achter de voordeur. Dit deden we omdat onduidelijk was hoe deze veilig uitgevoerd konden worden en we het zekere voor het onzekere wilden nemen.

  Vorige week heeft de Rijksoverheid een handleiding gemaakt. Dit heet het protocol Samen veilig doorwerken. Hierin staat hoe we ons werk kunnen uitvoeren en tegelijkertijd de gezondheid van onze klanten en medewerkers beschermen. Daarmee voldoen wij aan het verzoek van de overheid om zoveel mogelijk door te gaan met onze werkzaamheden. Dat is belangrijk, want zonder energie staat alles stil.

 • Als netbeheerder is Liander verantwoordelijkheid voor de energievoorziening van 2,9 miljoen huishoudens en bedrijven. De activiteiten van de netbeheerders zijn onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland. 

  Vorige week heeft de Rijksoverheid een handleiding gemaakt. Dit heet het protocol Samen veilig doorwerken. Hierin staat hoe we ons werk kunnen uitvoeren en tegelijkertijd de gezondheid van onze klanten en medewerkers beschermen. Daarmee voldoen wij aan het verzoek van de overheid om zoveel mogelijk door te gaan met onze werkzaamheden. Dat is belangrijk, want zonder energie staat alles stil.

 • Het protocol Samen veilig doorwerken is een handleiding die vorige week is gemaakt door de Rijksoverheid, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en een aantal andere partijen uit de sector. Daarin staat hoe de bouw- en technieksector veilig door kan werken in deze tijd, zodat het werk zoveel mogelijk doorgaat en tegelijkertijd de gezondheid van medewerkers en klanten beschermd is.

  Het protocol staat hier op rijksoverheid.nl.

 • Eerder stopte Liander met geplande werkzaamheden achter de voordeur. Wij hervatten al deze werkzaamheden weer, behalve die in het DUO netgebied. De organisaties die de werkzaamheden uitvoeren (dit kan een aannemer zijn of Liander) bepalen hoe ze de werkzaamheden weer opstarten. 

 • U had een afspraak tussen 16 maart en 7 april die wij hebben afgezegd en u wilt een nieuwe afspraak maken? Liander of onze aannemer neemt contact met u op om een nieuwe afspraak te maken. U ontvangt hierover een brief of u wordt gebeld. U hoeft geen contact met ons op te nemen.

 • U wilt niet dat werkzaamheden bij u thuis worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend houden wij ons strikt aan de voorgeschreven hygiëne maatregelen zoals beschreven in het protocol Samen veilig doorwerken. U heeft als klant de keuze om afspraken bij u thuis op een later moment in te plannen. Wij begrijpen het als u nu liever niemand thuis ontvangt. Wij nemen dan na 28 april contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.

 • Wij werken volgens het protocol Samen veilig doorwerken. Dit protocol volgt de richtlijnen van het RIVM. Bekijk in deze plaat wat wij doen om veilig bij u thuis aan het werk te gaan: veilig werken bij u thuis. 

  Voordat wij bij u langskomen vragen wij of u of een huisgenoot klachten heeft zoals bijvoorbeeld hoesten en of koorts of tot de risicogroep behoort zoals vastgesteld door de RIVM. Als onze monteurs zelf verkouden zijn gaan zij niet aan het werk. Ook als in hun huishouden iemand ziek is, blijven onze monteurs thuis.

  Daarnaast vragen wij u om 1,5 meter afstand te houden van onze monteurs, de werkplek goed bereikbaar te maken en de ruimte goed te ventileren. Zo kunnen we het werk uitvoeren en tegelijkertijd de gezondheid van onze klanten en medewerkers beschermen.

  Wilt u liever niet dat we  bij u thuis werkzaamheden uitvoeren? Of heeft u klachten zoals bijvoorbeeld hoesten en of koorts? Neem dan contact met ons op. Dan bespreken we samen wanneer we wel bij u langs komen.

  Klanten die bellen naar het storingsnummer worden gevraagd of zij (mogelijk) besmet zijn met het virus en in thuisquarantaine zitten. Wanneer dat het geval is, nemen we passende maatregelen om contact zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteraard zetten we ook hier geen monteurs in die verkouden zijn, luchtwegklachten vertonen of koorts hebben.

 • Wij vinden de gezondheid van u en onze monteurs erg belangrijk. De RIVM heeft op haar website een definitie gegeven van deze risicogroep. Behoort u tot deze kwetsbare groep dan kunnen wij niet bij u langskomen, dit is voor uw eigen veiligheid. We maken dan graag een nieuwe afspraak. Wanneer dat is weten we niet. Dat is afhankelijk van het advies van de RIVM en de maatregelen zoals de overheid deze neemt. Uiteraard komen wij wel in het geval van een calamiteit. Wij nemen dan de geadviseerde voorzorgsmaatregelen. 

  Risicogroep met kwetsbare mensen voor het coronavirus, vastgesteld door de RIVM:
  Mensen ouder dan 70 jaar of volwassen vanaf 18 jaar met één (of meer) van de volgende aandoeningen:

  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • chronische hartaandoeningen;
  • diabetes mellitus;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties:
  • door medicatie voor auto-immuunziekten,
  • na orgaantransplantatie,
  • bij hematologische aandoeningen,
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • een onbehandelde hiv humaan immunodeficientievirus -infectie of een hiv-infectie met een CD4 cluster of differentiation 4 -getal lager dan 200/mm3.
 • Volgens het RIVM is het dragen van een mondkapje niet nodig, behalve in de zorg. Bovendien hebben we een beperkte voorraad mondkapjes. Bij het oplossen van een storing bij een klant die (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus kan de monteur wel een mondkapje dragen.

 • De activiteiten van de netbeheerders zijn onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland. Daarom zetten wij onze werkzaamheden zo veel mogelijk voort. Soms betekent dit dat klanten dan overdag een paar uur zonder stroom zitten. We begrijpen dat dit erg vervelend is, juist nu we met zoveel mensen thuis zijn. We voeren deze werkzaamheden uit om de continuïteit van de energievoorziening van nu en in de toekomst te waarborgen. We vragen uw begrip hiervoor. We lossen storingen aan gas en elektriciteitsnet op en doen het noodzakelijke onderhoud aan onze netten om de continuïteit te waarborgen. Enkele tips bij een stroomonderbreking als u thuis aan het werk bent: 

  • Zorg ervoor dat apparaten zoveel mogelijk opgeladen zijn. We begrijpen dat het vervelend is als u zonder stroom komt te zitten. Helemaal in deze tijden. Liander probeert de tijd dat u zonder stroom zit tot een minimum te beperken. Wel raden we u aan te zorgen dat uw apparaten, zoals laptop en mobiele telefoons zo veel mogelijk zijn opgeladen. 
  • Zorg voor een opgeladen powerbank, zodat u kunt doorwerken tijdens de werkzaamheden van Liander. Op deze manier ondervindt u zo min mogelijk hinder. 
  • Zorg voor een hotspot of download het (school)werk. Zodat u zonder stroom kan doorwerken. Zo kunnen zowel onze monteurs als u zo goed mogelijk en veilig werken. 
  • Lees ook hier meer tips bij een gas- of stroomonderbreking
 • We begrijpen dat het vervelend is wanneer er uitgerekend nu geen gas of stroom is door onderhoud. We voeren deze werkzaamheden óók in deze tijd uit om de continuïteit van ons energienet van nu en in de toekomst te waarborgen. We vragen uw begrip hiervoor.

  U kunt een aantal maatregelen nemen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Bekijk onze tips Denk ook aan deze tips bij een stroomonderbreking als u thuis aan het werk bent: 

  • Zorg ervoor dat apparaten, zoals laptop en mobiele telefoons zoveel mogelijk opgeladen zijn. We begrijpen dat het vervelend is als u zonder stroom komt te zitten. Helemaal in deze tijden. Liander probeert de tijd dat u zonder stroom zit tot een minimum te beperken. 
  • Zorg voor een opgeladen powerbank, zodat u kunt doorwerken tijdens de werkzaamheden van Liander. Op deze manier ondervindt u zo min mogelijk hinder. 
  • Zorg voor een hotspot of download het (school)werk. Zodat u zonder stroom kan doorwerken. Zo kunnen zowel onze monteurs als u zo goed mogelijk en veilig werken. 
 • Bij gas- of stroomstoringen staan onze monteurs 24 uur per dag klaar. Als u belt naar het storingsnummer en het is nodig dat we werkzaamheden bij u thuis uitvoeren, vragen wij u of u (mogelijk) besmet bent met het virus en in quarantaine of thuisisolatie zit. Wanneer dat het geval is, nemen we passende maatregelen om contact zoveel mogelijk te voorkomen.

  In alle gevallen blijven de richtlijnen van het RIVM ons vertrekpunt. Bij de uitvoering van de werkzaamheden houden we ons aan de hygiëneregels zoals het behouden van een afstand van 1,5 meter en het hoesten en niezen in de elleboog. Uiteraard zetten we geen monteurs in die verkouden zijn, luchtwegklachten vertonen of koorts hebben.

 • De gezamenlijke netbeheerders vinden het vanuit hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid niet passend om in deze fase klanten af te sluiten van alle voorzieningen. Daarom sluiten we kleinverbruik aansluitingen tot eind april (of tot nader bericht) niet af. Uitzondering is als er sprake is van een veiligheids- of fraudesituatie. Heeft u zelf gevraagd om een afsluiting? Dan voeren wij deze wel uit.

 • We zijn ons bewust dat de impact van een energieonderbreking juist nu hoog is vanwege de vele thuiswerkers. Daarom proberen we de onderbreking zo kort mogelijk te laten zijn. Maar juist om de leveringszekerheid van ons net hoog te houden is het noodzakelijk reparaties en onderhoud uit te voeren. Daardoor is een onderbreking niet altijd te voorkomen is. Waar mogelijk zetten we aggregaten in om de overlast te beperken of te voorkomen. Helaas is dit niet in alle gevallen mogelijk en weten wij ook vooraf niet in welke gevallen dit mogelijk is.

 • We zorgen ervoor dat we voldoende monteurs stand-by hebben om het werk aan de netten uit te kunnen voeren. Het oplossen van storingen heeft onze allerhoogste prioriteit.

 • Bij Liander hebben we veel materialen die we dagelijks gebruiken op voorraad. Ook kunnen we voor veel materialen alternatieve leveranciers benaderen. Toch kan het zijn dat wij met materiaalschaarste te maken krijgen door teruglopende productie en logistieke problemen, ook omdat internationale transporten complexer zijn. We houden dit continu in de gaten en staan in nauw contact met onze leveranciers en andere netbeheerders.