Schade en schadeclaim

Bedrijfsschade/inkomstenderving

Wizard schadeclaim

Bedrijfsschade/inkomstenderving

Liander vergoedt geen schade als gevolg van:

  • Bedrijfsstilstand.
  • Het niet kunnen uitoefenen van bedrijf of beroep.
  • Winst- en omzetderving.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.


Toch een claim indienen?

Bent u van mening dat Liander aansprakelijk is voor uw schade? Dan kunt u hier ons schadeformulier invullen. Het invullen van dit formulier betekent niet dat u automatisch recht heeft op een schadevergoeding. We kunnen uw schadeclaim afwijzen.