Wat doet Liander aan energiefraude

Wat doet Liander aan energiefraude

Als netbeheerder vinden wij het belangrijk om onveilige situaties te voorkomen. Bij het aftappen van energie wordt vaak zelf gerommeld met de aansluiting, waardoor onveilige situaties ontstaan.

Jaarlijks ontdekt de politie samen met de fraudespecialisten van Liander ongeveer 1.500 hennepkwekerijen in het Liander verzorgingsgebied. Ruim 80% van de hennepkwekerijen draait op energie die gestolen is, waarbij dus illegaal stroom wordt afgetapt. Op jaarbasis gaat het om ongeveer 50 miljoen kWh met een waarde van € 20 miljoen, genoeg om 16.000 huishoudens van energie te voorzien.

Samenwerking met politie en gemeente

Samen met onder andere politie en gemeenten werkt Liander dagelijks aan een veilige leefomgeving en het beperken van de maatschappelijke schade door hennepkweek. De politie is opsporingsbevoegd en rolt de hennepkwekerij op. Liander stelt daarbij de locatie veilig door de stroom af te sluiten. Verder halen we de meter weg en kijken of er energie is gestolen.  Daarnaast doen we aangifte bij de politie en brengen we de kosten in rekening bij de eigenaar van de aansluiting. Ook zorgen wij ervoor dat bij het ontmantelen van een kwekerij diegenen die de hennepkwekerijen betreden, veilig hun werk kunnen doen. Soms zijn kwekerijen bijvoorbeeld ‘beveiligd’ door metalen delen van de installatie bewust onder spanning te zetten.

Het belang van het terugdringen van energiediefstal

Geknoei met elektriciteit is erg gevaarlijk. Het maken van een illegale aftap gebeurt vaak ‘houtje touwtje’, wat vaak leidt tot brand. Dit levert direct gevaar voor de omgeving. Ook kan energiediefstal de continuïteit van het transport van energie in gevaar brengen. Omwonenden kunnen last krijgen van dips in de stroomspanning of zelfs stroomstoringen. De door diefstal geleden schade moet uiteindelijk worden doorberekend in de tarieven. Omdat ons doel is om de tarieven zo laag mogelijk te houden, is het dus van belang dat energiediefstal wordt teruggedrongen.

Bewustwording bij gemeenten en woningcorporaties

Liander ondersteunt bewustwordingscampagnes van gemeenten en woningcorporaties. Hierbij geven wij voorlichting met betrekking tot energiefraude en energiediefstal in combinatie met hennepkweek. Ook hebben wij de ‘hennepmeldkaart’ voor woningen en bedrijven ontwikkeld. Deze wordt iedere week verstuurd naar wijken in de directe omgeving van een eerder ontdekte hennepkwekerij. Neem gerust contact met ons op als u belangstelling heeft voor de voorlichting die we geven of voor de hennepmeldkaart.