Visie op nieuwe warmteoplossingen

Visie op nieuwe warmteoplossingen

Liander ziet het als haar maatschappelijke opdracht om te helpen bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen.

Onze visie daarbij is het vinden van nieuwe warmteoplossingen tegen de laagste mogelijke kosten. Dit kunnen we realiseren door:

 • Geen nieuwe aardgasnetten aan te leggen.
 • Levensduur van gasnetten optimaal te benutten.
 • Elektriciteitsnetten niet onnodig te verzwaren.
 • Warmtenetten aan te leggen die voor meerdere partijen toegankelijk zijn.

Maar om bovenstaande te kunnen bereiken moeten we sturen op: 


 1. Aardgasvrije nieuwbouw

  Nieuwbouw heeft een lage warmtevraag en kan relatief eenvoudig duurzaam en betaalbaar gebouwd worden. Aardgas is volgens ons daarom geen verstandige keuze. Vanaf 1 juli 2018 mogen we gemeenten geen nieuwe omgevingsvergunning meer verlenen voor nieuwe gebouwen met een kleinverbruikgasaansluiting.


 2. Slim afbouwen of hergebruiken van gasnetten in de bestaande bouw

  Hier ontwikkelde Liander een aanpak voor.


 3. Inzet van collectieve warmtevoorzieningen

  Daar waar duurzame warmtebronnen beschikbaar zijn, blijven of komen is omschakeling naar een duurzame warmtevoorziening (nu al) mogelijk.


 4. Gebruik van open warmtenetten

  Om te zorgen voor betaalbaarheid en bereikbaarheid is het essentieel dat nieuwe warmteoplossingen – net als de huidige elektriciteit- en gasnetten – open zijn. Open betekent dat meerdere aanbieders gebruik kunnen maken van de infrastructuur. Met een open net kunnen bewoners zelf kiezen wie hun leverancier is. Wanneer u kiest voor een warmte- of biogasnet dan is Firan één van de mogelijke marktpartijen die dit op een open wijze realiseert. 


 5. Slim (efficiënt) en op tijd uitbreiden of verzwaren van elektriciteitsnetten


Meer weten?

Vraag advies bij het Energieloket in uw gemeente. Zij geven advies en kunnen u in contact brengen met specialisten in isolatie en/of duurzame warmte apparaten.