Voordelen van de slimme meter voor netbeheerders

Voordelen van de slimme meter voor netbeheerders

We gebruiken met z’n allen steeds meer energie en steeds meer elektrische apparaten. De stofzuiger, de wasmachine, mobieltjes die opgeladen moeten worden of auto’s die aan de laadpaal staan. En alle energie die we gebruiken wordt steeds vaker lokaal opgewekt. Met zonnepanelen bijvoorbeeld.

Om het energienet betrouwbaar te houden en om te kunnen voldoen aan deze veranderende vraag, willen we beter inzicht krijgen in het dagelijkse energieverbruik. En met de huidige energiemeters lukt dat niet. Daarom krijgt elk huishouden in Nederland een nieuwe digitale energiemeter, de slimme meter.

Voordelen slimme meter

Met deze slimme meter kunnen netbeheerders, zoals Liander, de vraag naar en het aanbod van energie beter monitoren. En zo kunnen we het energienet beter benutten. De meterstanden worden bij de meeste huishoudens maandelijks automatisch uitgelezen, waardoor zowel tijd als operationele kosten worden bespaard. Ook zijn de energierekeningen accurater en actueler. Zodat op de energierekening altijd het juiste bedrag staat.

Daarnaast kan Liander dankzij de slimme meter werken aan een sterker netwerk door onder andere storingen sneller te verhelpen en zelfs te voorkomen. Door het net van slimme meters kan Liander zien of er nog spanning op de meter zit en waar de storing zich bevindt: aan het net of bij de consument. Hierdoor worden storingen sneller verholpen.