Dit doet de slimme meter met uw eindafrekening

Dit doet de slimme meter met uw eindafrekening

Hoe is het mogelijk dat uw eindafrekening hoger is nu de slimme meter bij u in huis hangt? De boosdoener is de foutieve schatting omdat uw oude meter de meterstanden niet doorstuurde.

“Het kan lijken alsof de meterwissel van een oude naar een slimme energiemeter zorgt voor een hogere eindafrekening”, stelt Arno Tuinman, System Engineer bij Liander. “Alleen heeft dat niets te maken met de installatie van de slimme meter of de meter zelf”.

“Meterstanden zijn in oude situaties vaak geschat. Op het moment dat een nauwkeurig instrument zoals de slimme meter geïnstalleerd wordt, komt het werkelijke verbruik aan het licht. Dat kan hoger liggen dan wat voor die tijd geschat werd. Hierdoor lijkt het alsof de nieuwe energiemeter zorgt voor een hoger verbruik. Die eerder gemaakte foutieve schatting is echter de boosdoener.”

Foutgevoelige mechanische meters

Oude meters zorgen voor een verbruiksverschil. Arno: “We zien dat een klein aantal oudere mechanische elektra- of gasmeters door hun leeftijd langzamer gaan lopen. De bewegende onderdelen in de meter verouderen en worden stroever. Het verbruik wordt daardoor niet meer correct gemeten. Op het moment dat er een nieuwe meter geïnstalleerd wordt die het verbruik plotseling wél correct meet is het niet heel raar om te denken dat de schuld bij dat apparaat ligt.”

De slimme meter: veilig en betrouwbaar

“De slimme meters die wij hier in Nederland uitrollen zijn goed en betrouwbaar”, geeft Arno aan. “De meter in uw meterkast moet ook van de wet een heel degelijke meter zijn. Een meter die tegen een stootje kan, lang meegaat en bovenal steeds goed registreert. Zo blijft ons energienet betrouwbaar en eerlijk.”

Liander is verantwoordelijk voor betrouwbaarheid van de slimme meter. Toch kan het gebeuren dat een meter defect raakt. Dan wordt de defecte meter vervangen. Alle netbeheerders samen houden een register bij waarin de defecten worden opgenomen. Zo wordt snel duidelijk of er typen meters zijn die hetzelfde defect hebben en kunnen problemen snel opgelost worden. Want iedereen in de keten van netbeheerder – leverancier – consument heeft eenzelfde belang: een goed werkende (slimme) meter die altijd correct meterstanden doorgeeft.

Uitgebreid onderzoek om fouten te voorkomen

Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat de slimme meter vaak onterecht als schuldige wordt aangewezen bij een hogere eindafrekening. “Dat ligt dus niet aan de slimme meter. En om dat zo te houden investeren we veel tijd en energie in het onderzoek naar de werking van de slimme meter. Daardoor weet u zeker dat het apparaat wat we in uw meterkast hangen van topkwaliteit is.”

Als voorbeeld vertelt Arno over een aantal onderzoeken. “Nieuwe, slimme meters worden altijd steekproefsgewijs getest. Ze gaan mee naar het IJklab in Amsterdam en worden daar uitvoerig gecontroleerd op nauwkeurigheid en veiligheid. Ook voeren we na het eerste bouwjaar steekproefsgewijs een controle uit. Dat doen we op locatie, bij de klant in de meterkast. Zo weten we ook zeker dat de meter in zijn uiteindelijke werksituatie doet wat hij moet doen.
Ook staat Liander onder het toezicht van Agentschap Telecom. Om te voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen is gedegen onderzoek doen een must.”, sluit Arno af.

Bekijk de andere blogs over de slimme meter